Danh sách BCH Đảng bộ phường Thượng Thanh khóa XXVI

Đảng bộ phường Thượng Thanh gồm có 27 chi bộ trực thuộc với hơn 1.100 đảng viên. Trải qua 27 kỳ Đại hội, Đảng bộ phường đã từng bước lãnh đạo nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ. Sự nghiệp giáo dục tiếp tục được phát triển, trường lớp ngày càng được đầu tư khang trang, đẹp đẽ, được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác chính sách xã hội, chăm lo gia đình thương binh liệt sỹ, người có công được đảm bảo. Trạm y tế đã được đầu tư sửa chữa đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.

Kinh tế tăng trưởng, hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm được cải tạo nâng cấp là điều kiện thuận lợi cho phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, các ngày lễ lớn, ngày tết, lễ hội làng hàng năm đều được tổ chức tốt đảm bảo đúng quy định.

Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc được quan tâm và đề cao, tích cực giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, công tác quân sự và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo.

Công tác xây dựng chính quyền đã được Đảng bộ thường xuyên chăm lo từ HĐND, UBND đến các ban ngành đoàn thể đã từng bước được xây dựng củng cố vững mạnh để đảm bảo tốt trong công tác điều hành giải quyết mọi công việc với chức năng quản lý nhà nước ở địa phương theo đúng pháp luật. Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được Đảng uỷ chỉ đạo UBND, UBMTTQ phối hợp xây dựng và thông qua hội nghị đại biểu nhân dân để tổ chức thực hiện.

Trải qua thực tiễn, các đoàn thể trong hệ thống chính trị ngày càng trưởng thành và tổ chức được nhiều hoạt động đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương và nguyện vọng của các đoàn viên, hội viên. Do đó, hàng năm các đoàn thể chính trị đều được Hội cấp trên khen thưởng.

Để xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị, Đảng bộ Thượng Thanh luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đưa cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng vào chiều sâu, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thượng Thanh đã phấn đấu tích cực, tự đổi mới để xây dựng quê hương ngày càng giầu đẹp, văn minh. Sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá xã hội theo xu hướng chung ngày một tiến bộ và ổn định vững chắc, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng tiến bộ, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền, hoạt động của các đoàn thể ngày càng có hiệu quả rõ rệt.

Những thắng lợi trên chỉ là bước đầu nhưng đó cũng là cơ sở vững chắc để Đảng bộ và nhân dân Thượng Thanh vươn lên giành nhiều thành quả hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng quê hương Thượng Thanh ngày càng giầu đẹp, từng bước hiện đại.

Danh sách BCH Đảng bộ phường Thượng Thanh khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Thị Minh Hồng

 Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

3

Hoàng Văn Lực

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

4

Nguyễn Viết Thắng

UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường

5

Nguyễn Đăng Tiến

UVTV, Trưởng Công an phường

6

Bùi Quang Cự

ĐUV, PCT UBND

7

Trần Thị Thanh Hồng

ĐUV, PCT UBND

8

Đinh Quang Vịnh

ĐUV, Công chức TP-HT

9

Phan Ngọc Phú

ĐUV, Chỉ huy trưởng quân sự

10

Nguyễn Thị Ninh

ĐUV

11

Nguyễn Việt Hùng

ĐUV, PCT MTTQ

12

Dương Thị Hồng

ĐUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ

13

Nguyễn Thị Thu Hoài

ĐUV, Văn phòng Đảng ủy

14

Lê Ánh Hồng

ĐUV, Bí thư Đoàn thanh niên

15

Nguyễn Thị Phượng

ĐUV, Hiệu trưởng trường TH Gia Quất