bài viết chuyên sâu

6 kết quả hoạt động MTTQ phường Thượng Thanh trong năm 2020
Ngày đăng 22/02/2021 | 17:57  | Lượt xem: 116

Với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận, sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận đã góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của phường Thượng Thanh trong năm 2020. Sau đây là 06 kết quả nổi bật của công tác Mặt trận năm 2020.

1. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc : Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT  kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN, mừng xuân nhân dịp tết Canh Tý. Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên Đán và các ngày lễ lớn 30/4; 1/5; 19/5; 19-8; 2/9 đạt trên 95%. Chỉ đạo các Ban CTMT tổ chức thực hiện tốt phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện chỉ thị 406/CP của thủ tướng Chính phủ không tàng trữ và buôn bán pháo nổ, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo,  thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cách ly toàn xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

2. Hoạt động của ủy ban MTTQ phường và các tổ chức thành viên: Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã triển khai các kế hoạch, chương trình, kế hoạch, tiêu chí đánh giá thi đua hoạt động MTTQ năm 2020. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện “Tang văn minh tiến bộ”, năm đã có 77/69 người qua đời thực hiện hoả táng đạt tỷ lệ 89,61 %. Tính đến 30/10 toàn phường đã vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo” đã có 16/16 tổ dân phố đã nộp được; 177.185.000đ/150.760.000đ = 117,53 %. Quỹ đền ơn đáp nghĩa: đã có 16/16 tổ dân phố nộp về phường tổng 142,695,000đ/139,320.000đ = 104,38 %; Quỹ xã hội hóa trẻ thơ: có 16/16 tổ đã nộp được 71.140.000/69.660.000đ = 103 %; Quỹ “ Vì Biển Đảo Việt Nam” 100% các tổ dân phố vận động ủng hộ được 154.421.000đ/127.620.000 đạt 121%. Ủng hộ đồng bào Miền Trung lũ lụt do bão, lũ lụt gây ra; được 384.789.000đ đạt 321 %. Năm 2020 đã phối hợp thẩm định thống nhất sửa chữa 01 hộ gia đình chính sách; không có hộ nghèo xây, sửa chữa nhà năm 2020.

3. Thực hiện chính sách hỗ trợ đến các người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19 : Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng chính phủ về việc công tác phòng chống dịch Covid 19, MTTQ đã phối hợp cùng UBND, các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội, nhanh chóng khoanh vùng dập dịch không để lây lan ra cộng đồng. MTTQ phối hợp tuyên truyền vận động cá nhà hảo tâm và nhân dân tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh; Tổng số tiền đã vận động được: 84.880.000đ, đã chi 45.866.000đ, hiện còn 38.994.000đ. Số người được thụ hưởng = 177 người trong đó hộ nghèo 11, cận nghèo 39; hộ có hoàn cảnh khó khăn 118 hộ hộ thuộc diện đặc thù 9 hộ. Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg ngày 24/4/2020; Quyết định số 480/QĐ – LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ lao động; Quyết định số 1757/QĐ-UBND; Quyết định số 1955/QĐ – UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực  hiện chính sách đảm bảo đầy đủ cho 539 đúng đối tượng với số tiền 539.000.000đ. Chi trả trợ cấp cho 607 người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo với số tiền là 812.750.000đ. Hỗ trợ 194 người có công với số tiền 291.000.000đ; đối tượng bảo trợ xã hội 284 người với số tiền = 425.000.000đ; hộ nghèo 34 người với số tiền = 25.500.000đ; 95 người cận nghèo với số tiền = 71.250.000đ.

4. Kết quả tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân : Thực hiện kế hoạch số 02/KHLT/UBND – UBMTTQ ngày 20/ 01/2020 của Ban chỉ đạo quận Long Biên. Ban chỉ đạo phong trào “ TDĐKXDĐSVH” phường Thượng Thanh đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề số 268- NQ/ĐU ngày 06/ 02/ 2020, về lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh – sạch – đẹp – Văn minh” năm 2020. UBND – UB MTTQ Việt Nam phường đã xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch số 37 /KHLT – UBND – UB MTTQ ngày 03/02/2020. Từ ngày 26/ 2 đến 05/ 03/ 2020; 13 tổ dân phố đã tổ chức xong, còn lại 03 tổ xin ý kiến của nhân dân bằng phiếu. Do đại dịch Covid - 19 phường đã chuyển toàn bộ Nghị quyết chương trình hành động năm 2020, gửi về đến các tổ dân phố xin ý kiến của nhân dân và ký cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung, giải pháp thực hiện nếp sống văn minh đô thị xây dựng tổ dân phố “ Xanh – Sạch –Đẹp – Văn minh” 16/ 16 tổ dân phố thực hiện tốt chủ đề hành động vì một Long Biên “ Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” năm 2020;  đã có 5 tổ đạt theo tiêu chí gồm tổ 3, 18,19,21,26. Các tổ dân phố duy trì việc tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần điển hình như tổ dân phố số 20,21,22, 26,29.

5. Tham gia xây dựng chính quyền : MTTQ tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ theo pháp lệnh 34 và nghị quyết TW4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị , đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ đảng viên; chuyên đề năm 2020 “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Bộ quy tắc ứng xử  của cán bộ công chức, viên chức. Ban thường trực UB MTTQ Việt nam phường xây dựng kế hoạch tu dưỡng 16 đồng chí trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đăng ký tu dưỡng.Tổ chức 01 buổi tham gia đối thoại với người đứng đầu trực tiếp là Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND VỚI MTTQ các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đã có 15 ý kiến trực tiếp tại hội nghị. Thường trực UB MTTQ Việt Nam phường đã chuyển phiếu; dự thảo báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 và gửi về 16 Ban công tác Mặt trận tổ dân phố tham gia góp ý kiến đã có 48 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo, tổ chức tham gia phản biện vào báo cáo sơ kết 6 tháng, một năm của UBND phường, trước kỳ họp thứ X và XI của HĐND phường đã có 12 ý kiến tham gia tại hội nghị. Thực hiện Hướng dẫn 07 -HD/BTC, ngày 08/11/2019  sắp xếp chi bộ tổ dân phố sau khi sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên; Ban Thường trực MTTQ phường đã hướng dẫn các Ban CTMT báo cáo cấp ủy chi bộ, thống nhất nhân sự, hiệp thương giới thiệu Tổ trưởng dân phố lâm thời và làm cơ sở để bầu Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Trưởng các Ban công tác Mặt trận là Tổ trưởng tổ bầu cử, các ông, bà được Ban công tác Mặt trận hiệp thương, giới thiệu và bầu Tổ trưởng dân phố đã có 14 tổ dân phố được nhân dân tín nhiệm đạt tỷ lệ cao trên 90% ( Tổ dân phố 13 đạt = 85,3%, riêng tổ dân phố số 21 là giới thiệu 02; số dư 01 lên tỷ lệ đạt = 65,8%). Ban TTND thường xuyên nắm bắt dư luận của nhân dân trên địa bàn phường phản ảnh kịp thời với TTMTTQ, UBND phường về những vấn đề bức xúc của nhân dân kiến nghị với chính quyền, các ban ngành chức năng xem xét giải quyết. Phối hợp giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở và các hoạt động của UBND thông qua nghị quyết của HĐND phường

6. Công tác kiện toàn tổ chức : Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-MTTQ ngày 03/3/2020 của Ban Thường trực MTTQ quận Long Biên về việc “Kiện toàn Ban công tác Mặt trận, Trưởng, Phó ban công tác mặt trận sau khi sáp nhập TDP trên địa bàn quận Long Biên”. Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng phương án số 01/PA-MTTQ ngày 10/3/2020 về Kiện toàn Ban công tác Mặt trận, Trưởng, phó ban công tác mặt trận sau khi sáp nhập TDP trên địa bàn phường Thượng Thanh; Hướng dẫn số: 06/HD-MTTQ-BTT, ngày 10/3/2020 về kiện toàn Ban công tác Mặt trận, Trưởng, Phó Ban công tác mặt trận sau khi sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường. Kết quả :Giữ nguyên Ban công tác Mặt trận 05 tổ dân phố sau: Ban công tác Mặt trận tổ;1,3,6,19,22. Sáp nhập 11 tổ dân phố thành 11 Ban công tác Mặt trận với tên gọi gồm Ban CTMT tổ 4. Tổ 8, tổ 11; tổ 13. tổ 18 tổ 20 tổ 21 tổ 24 tổ 26 tổ 29 tổ 30. Hiện nay có 05 Ban công tác Mặt trận; phải kiêm nghiệm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận gồm Ban CTMT tổ 01, tổ 6, tổ 20, tổ 29 và 30.

Kết quả năm 2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường vẫn giữ vững tốp đầu của quận, được Thường trực UB MTTQ quận, đánh giá cao trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện.