xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Thượng Thanh tiếp tục phân công nhiêm vụ cụ thể các đoàn thể, chi hội, tổ dân phố duy trì xây dựng tuyến phố văn minh đô thị.
31/03/2020 | 17:34

Xác định việc xây dựng các tuyến phố đã đăng ký thành tuyến phố văn minh đô thị không chỉ là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng phường Thượng Thanh trở thành một đô thị văn minh, mà còn trực tiếp phục vụ lợi ích của mỗi người dân địa phương. Thời gian qua UBND phường ThượngThanh đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện xây dựng các tuyến phố có tên đã đăng ký thành tuyến phố văn minh đô thị.

Căn cứ hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 08/4/2016 hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng “phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn Quận, trong đó có 2 tiêu chuẩn lớn về Hạ tầng giao thông đô thị và Hoạt động kinh doanh thương mại, 6 tiêu chí cụ thể về: Hạ tầng kỹ thuậtVệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng; Trật tự đô thị; Mỹ quan đô thị; Điều kiện kinh doanh thương mại; Các điều kiện khác về phòng, chống cháy nổ, chấp hành  Thuế, phí và lệ phí theo quy định, vệ sinh an toàn thực phẩm và thái độ phục vụ của hệ thống bán hàng trên toàn tuyến phố; Kế hoạch số 211-KH/ĐU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và cá năm tiếp theo; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 14/2/2020 của UBND quận Long Biên về việc tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh;

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết chương trình số 03-CTr/QU ngày 15/10/2015 về việc “tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân”, gắn thực hiện xây dựng văn minh đô thị với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời, từng bước nâng cao nhận thức về nếp sống văn hóa, văn minh của người dân đô thị, tạo sự đồng thuận cao của cộng đồng dân cư để thực hiện việc sắp xếp, chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị, nhất là văn hóa sinh hoạt, kinh doanh buôn bán… trên địa bàn phường nói chung.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch và Hướng dẫn của UBND quận Long Biên, UBND phường Thượng Thanh đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố, các đoàn thể tổ chức phát động phong trào và tuyên truyền rộng rãi việc xây dựng các  tuyến phố đã đăng ký thành tuyến phố văn minh trong các chi hội đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Triển khai cho hàng nghìn hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, đưa việc xây dựng tuyến phố văn minh thành một tiêu chuẩn đánh giá tổ dân phố văn hóa; Vận động doanh nghiệp trên địa bàn tham gia vệ sinh vỉa hè, chăm sóc cây xanh; trang trí đèn, bảng hiệu ở trụ sở của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra trật tự xây dựng đô thị và xử lí nghiêm các trường hợp lấn chiếm quy hoạch, lấn chiếm đất công, vỉa hè, lòng đường,các điểm đỗ xe, chợ, siêu thị và các tuyến ngõ chính; Huy động hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên thường xuyên tham gia tháo gỡ, quét sơn và tẩy xóa các biển quảng cáo, rao vặt trái phép trên các trụ điện, bờ tường, gốc cây dọc vỉa hè các tuyến phố. Duy trì hoạt động thường xuyên mô hình tự quản như Hội Liên hiệp phụ nữ với việc xây dựng chăm sóc bồn hoa,  Đoàn Thanh niên phường ; Hội Cựu chiến binh nhận đảm bảo vệ sinh các tổ dân phố, các tuyến ngõ, ngách, đặc biệt là câu lạc bộ quân dân tình nguyện vì môi trường của phường đã thường xuyên duy trì chăm sóc, cắt tỉa, trồng bổ sung cây hoa tại các ô gốc cây, rải xanh trên tuyến đường, tuyến phố. Với những giải pháp trên, diện mạo các tuyến phố đã có những bước chuyển biến đáng ghi nhận. Nhận thức về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh của cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị được nâng cao, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong chỉnh trang, lập lại trật tự đô thị và quyết tâm xây dựng các tuyến phố thành tuyến phố văn minh đô thị của Quận.

Có thể nói, việc xây dựng các tuyến phố thành tuyến phố văn minh đô thị, bằng các biện pháp vừa tuyên truyền, thuyết phục kết hợp với xử lý dứt điểm các vi phạm đã từng bước tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh 2 bên tuyến phố, việc xây dựng và thực hiện các quy ước nhằm góp phần nâng cao nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn phường. Tuy nhiên, qua các đợt đánh giá, so với một số tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh còn một số tồn tại như: Với đặc thù hạ tầng nên việc đáp ứng tiêu chí Hạ tầng giao thông đô thị còn chưa đạt. Vấn đề kinh doanh thương mại, một số cửa hàng nằm trên tuyến phố nhưng địa bàn thuộc phường còn chưa tuân thủ các quy chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và văn minh thương mại, một điểm trên tuyến phố vẫn còn diễn ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, tập kết vật liệu xây dựng kinh doanh hàng rong gây mất mĩ quan đô thị... Chính vì thế, để nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh đô thị, trong năm 2020, UBND phường ThượngThanh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự đô thị đến từng người dân, đồng thời, có biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại về văn minh thương mại trên tuyến phố,  kiên quyết lập lại trật tự, vệ sinh đô thị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể, chi hội, tổ dân phố, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác duy trì VSMT, chăm sóc cắt tỉa các rải xanh thuộc địa bàn quản lý. Có được như vậy, việc xây dựng và duy trì các tuyến phố trở thành tuyến phố văn minh đô thị mới thực sự hiệu quả, góp phần làm cho phường ThượngThanh nói riêng và quận Long Biên nói chung luôn xanh - sạch - đẹp, hiện đại và văn minh.