xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Thượng Thanh nâng cao hiệu quả xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, sạch đẹp.
25/05/2020 | 15:29

Căn cứ nội dung kế hoạch số 211-KH-QU ngày 25/12/2019 của quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 1/2/2020 của UBND phường về việc tiếp tục triển khai chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn Minh”.

Căn cứ nội dung kế hoạch  số 211-KH-QU ngày 25/12/2019 của quận ủy Long Biên; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 1/2/2020 của UBND phường về việc tiếp tục triển khai chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn Minh”.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mỗi Đảng viên, cán bộ công chức và của từng cá nhân trong cộng đồng dân cư trong quá trình xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trên địa bàn. Công đoàn phường Thượng Thanh đã phối hợp với câu lạc bộ quân dân tình nguyện vì môi trường, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân các tổ dân phố tiếp tục triển khai tổ chức tổng vệ sinh, cắt cỏ, dọn phế thải, trồng bổ sung cây hoa tại các tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn phường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thói quen của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị góp phần xây dựng phường Thượng Thanh văn minh, giàu đẹp. 

Căn cứ tình hình thực tế tại các tuyến đường đăng ký văn minh đô thị trên đã được các thành viên câu lạc bộ tình nguyện, công đoàn phường và nhân dân trên địa bàn tổ chức triển khai tổng vệ sinh hè phố, lòng lề đường. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, các thành viên đã đồng loạt thực hiện vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, trồng hoa dọc các tuyến đường, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép. Với nhiều hoạt động thiết thực, phong trào toàn dân tham gia giữ vệ sinh môi trường đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của từng hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, lành mạnh.

Một số hình ảnh tham gia tổng vệ sinh