xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Tổ dân phố số 17 phường Thượng Thanh thực hiện tốt chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp"
12/12/2018 | 08:58

Thực hiện chủ đề năm 2018 “vì một Long Biên xanh –sạch – đẹp” năm 2018 tổ dân phố số 17 phường Thượng Thanh đã tập trung triển khai toàn diện trên các lĩnh vực với nội dung trọng tâm là xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động cho mỗi người dân trên địa bàn tổ dân phố.

Thực hiện chủ đề năm 2018 “vì một Long Biên xanh –sạch – đẹp” năm 2018 tổ dân phố số 17 phường Thượng Thanh đã tập trung triển khai toàn diện trên các lĩnh vực với nội dung trọng tâm là xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tăng cường quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động cho mỗi người dân trên địa bàn tổ dân phố. Tại tổ dân phố số 17 phong trào xây dựng khu phố văn hoá, tổ dân phố văn hoá, tuyến phố văn minh đã được triển khai và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng các tuyến phố ngõ trong khu vực tổ dân phố “xanh - sạch - đẹp”.

Trong những năm qua, tổ dân phố và các đoàn thể tổ dân phố số 17 phường Thượng Thanh luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân trong tổ, nhất là công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhằm phát động phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng tuyến phố ngày càng văn minh, hiện đại, tạo  sự chuyển biến tích cực về ý thức, nhận thức của  nhân dân trên địa bàn. Trên tinh thần đó, cùng với các tổ dân phố khác, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở tổ dân phố số 17 đã  được hưởng ứng tham gia tích cực từ chi bộ, tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể. Xác định vai trò quan trọng của tuyến phố văn minh, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể của tổ dân phố số 17 đã vào cuộc mạnh mẽ với những hoạt động cụ thể và chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền để nâng cao ý thức của nhân dân thực hiện các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường. Điển hình là các tổ liên gia dọc mặt đường Đức Giang, đường gom chân đê đã thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Để thực hiện tốt phong trào này, tổ dân  phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tập trung vào những nội dung như: Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các quy định về xây dựng tuyến phố “xanh, sạch, đẹp”, hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”; tổ dân vận cũng đã phát huy tốt vai trò của tổ trong công tác tuyên truyền, vận động,  đôn đốc, nhắc nhở nhân dân xây dựng và giữ gìn vệ sinh môi trường, không đổ rác, đổ phế thải xây dựng trên hè, lòng đường … các quy chế về tuyến phố văn minh đô thị và các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông để đường phố đảm bảo mỹ quan đô thị. Duy trì phong trào toàn dân xuống đường tổng vệ sinh môi trường vào sáng chủ nhật hằng tuần, triển khai có hiệu quả việc ký cam kết với các hộ gi đình thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường xanh- sạch- đẹp; mỗi gia đình phải tự chăm sóc cây xanh đường phố và nhà mình….Thông qua phong trào xây dựng khu phố văn hoá, đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, tăng cường đoàn kết nội bộ trong nhân dân. Gắn với  phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 17 đã có sự tập trung trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá,  và đã đạt được những kết quả phấn khởi. Cán bộ công chức, lao động, người dân đã  tự giác, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từ việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị,  thân thiện trong  giao tiếp ứng xử, vệ sinh môi trường đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Việc xây dựng mô hình tuyến phố văn minh với chủ đề: đường thông, hè thoáng, sáng-xanh- sạch- đẹp, trật tự giao thông gắn với mô hình: Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường; “ Khu dân cư, gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông”…đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của người dân về xây dựng nếp sống văn minh trong giao tiếp, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện tốt  quy chế về trật tự đô thị. Có thể nói rằng, với sự vào cuộc và phối hợp tích cực của chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và tổ dân vận của tổ dân phố số 17, người dân ở trong khu phố đã thấy rõ tầm quan trọng trong việc xây dựng tuyến phố văn minh. Nhờ đó, đã tạo nên sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân trong tổ. Người dân đã thực hiện giữ gìn cảnh quan môi trường, nghiêm chỉnh chấp hành an toàn giao thông, đảm bảo nếp sống văn minh. Sau một thời gian cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 17 thực hiện các tiêu chí của tuyến phố văn minh, diện mạo không gian đô thị của  tuyến phố trên địa bàn tổ đã đổi thay: cảnh quan đô thị, đường phố khang trang, sạch đẹp; lòng đường, vỉa hè thông thoáng; cây xanh đường phố được chăm chút; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo.
Xây dựng nếp sống văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài trong sự phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng phường Thượng Thanh ngày càng văn minh – phát triển  – hiện đại. Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới cùng với các tổ dân phố khác, tổ dân phố số 17 sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của  cấp ủy, sự điều hành của tổ dân phố và sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gắn với việc triển khai và đẩy mạnh chất lượng  của phong trào toàn dân đoàn kết  xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, tạo động lực góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. 

          Nhân dân tổ dân phố thực hiện cắt tỉa cây xanh tuyến ngõ 157 Đức Giang

Chi Hội phụ nữa tổ 17 thực hiện quết dọn, tổng vệ sinh nơi cộng sáng thứ 7 hàng tuần