xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Thượng Thanh tăng cường công tác xử lý trật tự đô thị
10/04/2023 | 14:49

Thực hiện kế hoạch số 66/KH-BCĐ 197 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Ban chỉ đạo 197 phường Thượng Thanh về việc “Tổng kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công công, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường năm 2023; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2023 của UBND phường về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tuyến đường, phố VMĐT năm 2023.

Thực hiện kế hoạch số 66/KH-BCĐ 197 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Ban chỉ đạo 197 phường Thượng Thanh về việc “Tổng kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công công, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường năm 2023; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2023 của UBND phường về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tuyến đường, phố VMĐT năm 2023.

Ngay từ đầu tuần công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND phường, BCH công an phường trong việc quản lý TTĐT, VSMT đã được quan tâm sát sao, các lực lượng tham gia xử lý TTĐT đã chủ động thực hiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát và thực hiện ngăn chặn các vi phạm về TTĐT, VSMT trên địa bàn. Tình trạng vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường đã được hạn chế đáng kể. Trong buổi ra quân xử lý, tổ công tác đã nhắc nhở và xử lý 32 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định, mái hiên di động mất mỹ quan đô thị, tháo dỡ hàng trăm băng zôn quảng cáo sai quy định dọc các tuyến đường, tuyến phố.

 Để tiếp tục duy trì đảm bảo công tác TTĐT, VSMT, TTATGT trên địa bàn phường trong thời gian tiếp theo với mục đích: Triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn phường; Kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên địa bàn, phát hiện xử lý 100% các hành vi vi phạm  trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng để tạo tính răn đe, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi buôn bán kinh doanh, trông giữ phương tiện; Quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chủ chương của Chính phủ, chỉ đạo của các cấp; đảm bảo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, “làm đến đâu dứt điểm đến đó”, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Phường Thượng Thanh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:  

1.Tập trung duy trì, nâng cao hiệu quả của các lực lượng thực hiện quản lý đô thị theo phương án, "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn phường giai đoạn 2021-2026" trên địa bàn phường Thượng Thanh; Duy trì  tốt và đánh giá trách nhiệm đối với lực lượng khoán quản địa bàn trong công  tác quản lý TTĐT. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

2. Tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện kế hoạch số 66/KH-BCĐ 197 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Ban chỉ đạo 197 phường Thượng Thanh về việc “Tổng kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công công, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường năm 2023; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2023 của UBND phường về việc xử lý vi phạm trật tự đô thị tuyến đường, phố VMĐT năm 2023.

3. Tập trung ra quân duy trì, xử lý các vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn tồn tại trên địa bàn phường .

Một số hình ảnh ra quân xử lý vi phạm