xây dựng nếp sống văn minh đô thị

UBND quận Long Biên kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” tại phường Thượng Thanh năm 2021.
16/11/2021 | 14:41

Sáng ngày 16/11/2021, Quận Long Biên đã kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” tại phường Thượng Thanh năm 2021 theo thông báo số 501/TB-UBND ngày 1/11/2021 của UBND quận Long Biên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng – Phó trưởng phòng VH&TT quận làm trưởng đoàn kiểm tra. Thành viên đoàn kiểm tra có đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ quận; đại diện Quận đoàn, Hội Phụ nữ ; phòng Quản lý đô thị, và Trung tâm phát triển quỹ đất quận. Tiếp đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – phó bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Hoàng Văn Lực – Chủ tịch UBND phường, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng – PCT UBND phường; Chủ tịch Hội CCB, hội Phụ nữ phường; ban lãnh đạo các tổ dân phố 19, 20, 21, 26, 3.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Lực – Chủ tịch UBND phường đã báo cáo kết quả triển khai, đánh giá xây dựng “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” năm 2021. Theo đó, ngay từ đầu năm 2021, phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai đăng ký thực hiện phong trào“Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh”, 16/16 tổ dân phố đăng ký thực hiện. Sau khi  đánh giá theo các tiêu chí đề ra UBND phường đã lựa chọn đề xuất UBND Quận kiểm tra, đánh giá đối với 5 tổ dân phố đạt các tiêu chí xanh – sạch – đẹp – văn minh gồm các tổ 19, 20, 21, 26, 3.

Cùng với việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kiểm tra của Quận đã kiểm tra thực địa tại các tổ dân phố được phường đề xuất.

Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra của Quận đã ghi nhận những kết quả phường đạt được trong thực hiện xây dựng “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” năm 2021. Đồng thời xem xét, đánh giá các tiêu chí, làm căn cứ báo cáo, đề xuất UBND quận khen thưởng các Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh tiêu biểu năm 2021.