tin tức khác

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 9/2022

Ngày đăng 06/09/2022 | 12:01  | Lượt xem: 65
Ngày 05/9/2022, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 9/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 8/2022

Ngày đăng 01/08/2022 | 02:26  | Lượt xem: 148
Ngày 01/8/2022, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 8/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2022

Ngày đăng 04/07/2022 | 01:31  | Lượt xem: 140
Sáng ngày 04/7/2022, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 5/2022.

Ngày đăng 11/05/2022 | 09:24  | Lượt xem: 140
Đúng 8h00 sáng thứ Ba 10/4/2022, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 5/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2022

Ngày đăng 04/04/2022 | 04:13  | Lượt xem: 165
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 04/4/2022, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2021

Ngày đăng 05/07/2021 | 05:29  | Lượt xem: 281
Ngày 05/7/2021, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2021.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2021; quán triệt Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 09/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/04/2021 | 09:13  | Lượt xem: 334
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 05/4/2021, cán bộ, công chức, nhân viên lao động Cơ quan UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2021.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 01/2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 10:56  | Lượt xem: 378
Sáng 04/01/2021, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 01/2021.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 12/2020

Ngày đăng 09/12/2020 | 05:45  | Lượt xem: 382
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 07/12/2020, cán bộ, công chức, nhân viên lao động Cơ quan UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 12/2020

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 11/2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 11:00  | Lượt xem: 345
Ngày 02/11/2020, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 11/2020.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 9/2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 02:38  | Lượt xem: 399
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 07/9/2020, cán bộ, công chức, nhân viên lao động Cơ quan UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 9/2020.

Thông tin về công tác xử lý sự cố cháy nổ tại kho hóa chất công ty Cường Việt

Ngày đăng 20/08/2020 | 03:47  | Lượt xem: 463
UBND phường Thượng Thanh đăng tải toàn văn Văn bản số 6655/STNMT-CCBVMT ngày 31/7/2020 của Sở TN&MT TP Hà Nội v/v ảnh hưởng của các chỉ tiêu, thông số môi trường vượt giới hạn cho phép đối với sức...

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 8/2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:35  | Lượt xem: 396
Ngày 03/8/2020, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 8/2020

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 04:16  | Lượt xem: 206
Ngày 06/7/2020, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2020.

Thượng Thanh chào cờ tuần đầu tiên của tháng 6/2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 10:09  | Lượt xem: 358
Đúng 8h00 sáng thứ Hai ngày 01/6/2020, cán bộ, công chức, nhân viên lao động Cơ quan UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 6/2020.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 3/2020

Ngày đăng 03/03/2020 | 08:32  | Lượt xem: 315
Sáng 03/02/2020, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 3/2020.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 02/2020

Ngày đăng 04/02/2020 | 10:00  | Lượt xem: 270
Sáng 03/02/2020, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 02/2020.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 01/2020

Ngày đăng 07/01/2020 | 02:48  | Lượt xem: 244
Sáng 06/01/2020, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 01/2020.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 12/2019

Ngày đăng 02/12/2019 | 04:27  | Lượt xem: 378
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 02/12/2019, cán bộ, công chức, nhân viên lao động Cơ quan UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 12/2019.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 11/2019

Ngày đăng 05/11/2019 | 10:01  | Lượt xem: 256
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 05/11/2019, cán bộ, công chức, nhân viên lao động Cơ quan UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 11/2019.