tin tức khác

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 6/2023

Ngày đăng 05/06/2023 | 05:01  | Lượt xem: 18
Ngày 05/6/2023, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 6/2023.

Chung khảo Hội thi Công chức “Một cửa” chuyên nghiệp, thân thiện, gần dân quận Long Biên

Ngày đăng 31/05/2023 | 03:12  | Lượt xem: 22
Ngày 28/5/2023, tại Khu liên cơ quan hành chính quận, UBND quận Long Biên tổ chức Chung khảo Hội thi Công chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chuyên nghiệp,...

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 5/2023

Ngày đăng 08/05/2023 | 04:45  | Lượt xem: 66
Ngày 08/5/2023, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 5/2023.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2023.

Ngày đăng 04/04/2023 | 10:22  | Lượt xem: 111
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 03/4/2023, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2023.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 3/2023.

Ngày đăng 06/03/2023 | 10:52  | Lượt xem: 227
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 06/3/2023, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 3/2023.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 11/2022

Ngày đăng 07/11/2022 | 01:42  | Lượt xem: 209
Ngày 07/11/2022, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 11/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 10/2022

Ngày đăng 06/10/2022 | 08:53  | Lượt xem: 163
Ngày 04/10/2022, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 10/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 9/2022

Ngày đăng 06/09/2022 | 12:01  | Lượt xem: 228
Ngày 05/9/2022, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 9/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 8/2022

Ngày đăng 01/08/2022 | 02:26  | Lượt xem: 356
Ngày 01/8/2022, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 8/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2022

Ngày đăng 04/07/2022 | 01:31  | Lượt xem: 256
Sáng ngày 04/7/2022, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 5/2022.

Ngày đăng 11/05/2022 | 09:24  | Lượt xem: 263
Đúng 8h00 sáng thứ Ba 10/4/2022, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 5/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2022

Ngày đăng 04/04/2022 | 04:13  | Lượt xem: 263
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 04/4/2022, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2022.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2021

Ngày đăng 05/07/2021 | 05:29  | Lượt xem: 377
Ngày 05/7/2021, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 7/2021.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2021; quán triệt Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 09/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/04/2021 | 09:13  | Lượt xem: 415
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 05/4/2021, cán bộ, công chức, nhân viên lao động Cơ quan UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2021.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 01/2021

Ngày đăng 05/01/2021 | 10:56  | Lượt xem: 449
Sáng 04/01/2021, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 01/2021.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 12/2020

Ngày đăng 09/12/2020 | 05:45  | Lượt xem: 451
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 07/12/2020, cán bộ, công chức, nhân viên lao động Cơ quan UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 12/2020

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 11/2020

Ngày đăng 02/11/2020 | 11:00  | Lượt xem: 411
Ngày 02/11/2020, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 11/2020.

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 9/2020

Ngày đăng 07/09/2020 | 02:38  | Lượt xem: 481
Đúng 8h00 sáng thứ Hai 07/9/2020, cán bộ, công chức, nhân viên lao động Cơ quan UBND phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 9/2020.

Thông tin về công tác xử lý sự cố cháy nổ tại kho hóa chất công ty Cường Việt

Ngày đăng 20/08/2020 | 03:47  | Lượt xem: 541
UBND phường Thượng Thanh đăng tải toàn văn Văn bản số 6655/STNMT-CCBVMT ngày 31/7/2020 của Sở TN&MT TP Hà Nội v/v ảnh hưởng của các chỉ tiêu, thông số môi trường vượt giới hạn cho phép đối với sức...

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 8/2020

Ngày đăng 03/08/2020 | 03:35  | Lượt xem: 474
Ngày 03/8/2020, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 8/2020