văn bản chính sách

Hiển thị 41 - 56 trong 56 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thu chi tài chính năm học 2016 - 2017 đối với trường mầm non Ánh Sao. 01/03/2017
01/TB-HĐND Thông báo về việc tổ chức kỳ họp bất thường HĐND phường Thượng Thanh nhiệm kỳ 2011 - 2016 28/02/2017
02/BC-HĐND Báo cáo kết quả HĐND tháng 02. Phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2017 21/02/2017
02/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực HĐND phường quý I/2017 23/01/2017
01/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 01. Phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2017 20/01/2017
06/2016/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt dan mục đầu tư công sử dụng ngân sách phường năm 2016 28/12/2016
14/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường Thượng Thanh năm 2017 28/12/2016
15/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND phường Thượng Thanh năm 2017 28/12/2016
16/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2017 của HĐND phường Thượng Thanh 28/12/2016
01/KH-HĐND Kế hoạch công tác của thường trực, các ban HĐND phường năm 2017 20/01/2016
78/2015/QH13 Luật Nghĩa vụ quân sự 19/06/2015
432/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND quận tại buổi làm việc với các ngành về công tác quản lý trật tự đô thị tại các khu vực chợ dân sinh trên địa bàn quận 11/06/2015
378/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND quận tại buổi giao ban công tác cấp GCNQSDĐ, quản lý môi trường và quản lý nhà chung cư tháng 5 2015 22/05/2015
376/TB-UBND Thông báo kết luận của UBND quận tại buổi giao ban công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư tháng 5/2015 21/05/2015
356/TB-UBND Thông báo v/v triển khai thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án di chuyển, thay thế cột điện mất an toàn giao thông trên địa bàn 13 phường quận Long Biên 15/05/2015
06/LĐTBXH-BTXH Công văn v/v rà soát, lập danh sách các đối tượng đề nghị hưởng chính sách an sinh xã hội đặc thù của quận Long Biên 22/01/2015
Hiển thị 41 - 56 trong 56 kết quả.