văn bản chính sách


Số văn bản 03/KH-BPQ
Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017
Người ký
Trích yếu Kế hoạch công tác của Ban pháp chế - HĐND phường Thượng Thanh quý III năm 2017
Cơ quan ban hành HĐND phường
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
20171102092032.pdf