văn bản chính sách

Hiển thị 1 - 20 trong 56 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 02/11/2017
08/BC-BPC Báo cáo kết quả lấy ý kiến đánh giá của công dân về hoạt động bộ phận một cửa phường Thượng Thanh tháng 10 năm 2017 23/10/2017
02/TB-BPC Thông báo kết quả giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đối với UBND phường Thượng Thanh 05/10/2017
14/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND phường 9 tháng đầu năm. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 18/09/2017
07/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát trường mầm non Thượng Thanh về công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018 05/09/2017
07/BC-BPC Báo cáo kết quả khảo sát công tác TTXD tại cụm Thanh Am 25/08/2017
13/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tháng 8. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2017. 22/08/2017
08/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018 đối với trường tiều học Thượng Thanh và mầm non Thượng Thanh 09/08/2017
06/TB-HĐND Thông báo giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017 - 2018 đối với trường tiểu học Thượng Thanh và trường mầm non Thượng Thanh 09/08/2017
06/QĐ-HĐND Quyết định thành lập hội đồng giám sát công tác chuẩn bị đầu năm học mới 2017 - 2018 đối với trường tiểu học Thượng Thanh và trường mâm non Thượng Thanh. 07/08/2017
12/BC-HĐND Kết quả hoạt động của HĐND tháng 7. Phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2017 21/07/2017
11/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ IV - HĐND phường Thượng Thanh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/07/2017
01/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017 05/07/2017
02/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 phường Thượng Thanh 05/07/2017
03/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung dạnh mục dự án và điều hòa kế hoạch đầu tư công sử dụng ngân sách phường Thượng Thanh năm 2017. 05/07/2017
04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 phường Thượng Thanh 05/07/2017
04/NQ-HĐND v/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 05/07/2017
05-BC-BPC Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ IV - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/06/2017
03/KH-BPQ Kế hoạch công tác của Ban pháp chế - HĐND phường Thượng Thanh quý III năm 2017 29/06/2017
10/BCHĐND Báo cáo tổng hợp những kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ IV HĐND phường khóa III 28/06/2017
Hiển thị 1 - 20 trong 56 kết quả.