Trạm y tế

Trạm y tế phường Thượng Thanh
Ngày đăng 29/05/2015 | 00:00  | Lượt xem: 8518

Trạm y tế phường Thượng Thanh, địa chỉ: Số 90 Phố Thượng Thanh phường Thượng Thanh Quận Long Biên Thành phố Hà Nội.

Thông tin chung:

-         Trạm Y tế phường Thượng Thanh

-         Địa chỉ: Số  90   Phố Thượng Thanh  phường Thượng Thanh  Quận Long Biên Thành phố Hà Nội.

-         Điện thoại: ( 04 ) 3.8773104

-         Email: tyt_ptt_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trạm Y tế thành lập từ năm 1958 thuộc cán bộ Y tế dân lập được hưởng lương thực do xã trả theo vụ. Thực hiện chuyên môn do Phòng Y tế triển khai, quản lý nhân lực do Ủy ban nhân dân xã.

Từ năm 1995 Trạm Y tế được biên chế chuyển cán bộ Viên chức theo chế độ 58 hưởng lương theo ngạch bậc và do Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm  quản lý nay là Trung tâm Y tế quận Long Biên.

Từ năm 2004 thành lập quận Long Biên. Được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường quan tâm trạm Y tế phường được trang bị đảm bảo đủ các phòng làm việc theo qui định.Trung tâm Y tế quận quản lý điều hành về chuyên môn nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Y tế cơ sở do đó phường đã đăng ký thực hiện chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010. Năm 2005 Phường Thượng Thanh đã được Thành phố Hà Nội công nhận phường đạt chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2001-2010.

Năm 2006 phường phấn đấu xây dựng về Y học cổ truyền và đã được công nhận phường tiên tiến về Y học cổ truyền.

Năm 2012 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Trung tâm Y tế quận triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký với UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thực hiện 10 tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020 qua kiểm tra, đánh giá phường Việt Hưng đã đạt được 10 tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Tổng số cán bộ nhân viên Trạm y tế có : 01 cử nhân y tế công cộng làm trưởng trạm. 01 bác sỹ; 02 Y sỹ đa khoa; 01 Y sỹ YHCT; 03 điều dưỡng trung học; 01 nữ hộ sinh trung học; 01 dược sỹ trung học.

Cơ sở vật chất,trạm có 02 dãy nhà 2 tầng gồm 12 phòng chức năng phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Và thực hiện các chương trình y tế tại phường. Trạm y tế đang sử dụng tạm khối nhà của trường cấp 1 Thượng Thanh cũ, đã lâu không được duy tu bảo dưỡng, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động chuyên môn.

Trang thiết bị y tế đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, trạm có 02 dãy nhà 2 tầng gồm 13 phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Các trang thiết bị đầy đủ như Máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số, máy nghe tim thai, bình oxy và các trang thiết bị khác để phục vụ chuyên môn.

Với chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trạm y tế phường Thượng Thanh thường xuyên duy trì thực hiện tốt 10 tiêu chí và giữ vững  phường chuẩn quốc gia về y tế và  tiên tiến về Y học cổ truyền.

các đơn vị hiệp quản