Tin mới nhất

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 27/07/2020 | 11:06  | Lượt xem: 12

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND Tuần 31

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 31

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

31/7/2020

8h00

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng

Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 31

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

27/7/2020

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường