Tin mới nhất

UBMTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 25/06/2020 | 16:41  | Lượt xem: 30

Chiều ngày 25/6/2020 tại phòng họp I UBND phường, Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh đã tổ chức hôi nghị sơ kết công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ, thực hiện Đề án 02-212 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và kiện toàn Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, các ông bà thành viên Ủy ban MTTQ, Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ và Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố.

Hội nghị đã nghe bà Phạm Thị Hường-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ, và thực hiện đề án 02-212 6 tháng đầu năm với những kết quả nổi bật sau:

MTTQ đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua việc thực hiện các QCDC cơ sở  về TTĐT, TTXD, VSMT; thực hiện tốt nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân gắn với chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh- sạch- đẹp- văn minh”; thực hiện tang văn minh tiến bộ đạt 86%; vận động thu các loại quỹ như quỹ Biển đảo đạt 121% ; quỹ Vì người nghèo đạt 55,19%; quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 70,54%; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống đại dịch Covid 19; phối hợp vận động ủng hộ được gần 85 triệu động cùng hiện vật trị giá khoảng 54 triệu đồng; tổ chức giám sát việc chi hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do ảnh hưởng của đại dịch Covid đảm bảo đúng đối tượng; MTTQ đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ phường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được 48 ý kiến; tổ chức hội nghị phản biện vào dự thảo báo cáo phát triển kinh tế chính trị, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm của UBND phường có 8 ý kiến; chỉ đạo kiện toàn các Ban CTMT sau khi sáp nhập TDP, phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, hiệp thương nhân sự và tổ chức bầu Tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp; Ban TTND, GSĐTCCĐ tổ chức giám sát 6 công trình triển khai trên địa bàn phường đảm bảo chất lượng công trình.

Tại hội nghị đã có 6 ý kiến về một số lĩnh vực như: Vệ sinh môi trường; vai trò của MTTQ trong việc tổng kết công tác tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020, bầu tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022; việc kiêm nhiệm các chức danh; giám sát đầu tư của cộng đồng còn một số bất cập...

Kiện toàn UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị đã tổ chức kiện toàn Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024 với 11 ông bà do sáp nhập tổ dân phố và chuyển công tác mới.

Đồng chí Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường kết luận

Phát biểu kết luận tại hội nghị ông Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ đã ghị nhận những kết quả và đánh giá cao vai trò của MTTQ 6 tháng đầu năm đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại như: Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện TTĐT, VSMT còn hạn chế; một số Ban Công tác Mặt trận chưa chủ động phát huy hết vai trò trong công tác giám sát, phản biện và kiến nghị những vấn đề còn bất cập trong nhân dân. Ông cũng đề nghị trong thời gian tới MTTQ cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục vận động thu các loại quỹ đảm bảo chỉ tiêu giao

- Rà soát các chỉ tiêu đặc biệt  các chỉ tiêu thực hiện TDP văn hóa năm 2020.

- Vận động nhân dân thực hiện tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần

- Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tôn vinh các gia đình văn hóa năm 2020

- Tổ chức nhận xét đánh giá cán bộ đảng viên theo hướng dẫn 60 của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội về giám sát, nhận xét đảng viên nơi cư trú dang công tác tại cơ quan, doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp.

- Vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.