Tin mới nhất

Lịch trực tiếp dân
Ngày đăng 24/06/2020 | 16:10  | Lượt xem: 14

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy -UBND Tuần 26

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - Tuần 26

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

26/6/2020

8h00

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Đảng ủy

Phòng tiếp dân

UBND phường

 

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND -Tuần 26

 

Ngày

Thời gian

Chủ trì

Địa điểm

22/6/2020

8h00

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường

13h30

Đ/c Hoàng Văn Lực

Chủ tịch UBND

Phòng tiếp dân

UBND phường