Tin mới nhất

Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban TTND-GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2019-2021; Bầu trưởng, phó ban Ban TTND nhiệm kỳ 2021 - 2023
Ngày đăng 26/07/2021 | 11:38  | Lượt xem: 89

Thực hiện Hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 2 /6/2021 của UB MTTQ quận Long Biên; Kế hoạch số 87/KH-MTTQ, ngày 24/6/2021 của Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh về việc tổng kết và bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Sáng ngày 22/7/2021, tại Hội trường UBND, Ban TTND phường tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban TTND-GSĐTCCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2021 nhằm đánh giá kết quả công tác thực hiện trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng uỷ phường; Đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ; các ông bà trong Ban Thường trực MTTQ phường, các ông bà thành viên Ban TTND-GSĐTCCĐ phường.

Tại hội nghị Bà Phạm Thị Hường - PCT  MTTQ, Trưởng Ban TTND thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Ban TTND-GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2021. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ban TTND - GSĐTCĐ của phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn giám sát theo quy định. Ban TTND, Ban GSĐTCĐ phường đã từng bước phát huy, nâng cao về vai trò, nhiệm vụ giúp hệ thống chính quyền phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trên địa bàn phường.

Hoạt động của Ban TTND - GSĐTCĐ phường đã bám sát sự chỉ đạo của MTTQ quận, Đảng ủy phường và MTTQ phường tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Quy chế làm việc và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên; chủ động xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị – xã hội phường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; trong đó, nổi bật một số kết quả như: giám sát hoạt động của cán bộ công chức phường; giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của UBND phường; thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, giám sát việc thực hiện các khoản thu trong dân, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban GSĐTCCĐ đã tổ chức giám sát 16 công trình dự án thi công trên địa bàn phường trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo phường đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban TTND - GSĐTCĐ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ đạo định hướng hoạt động cho Ban TTND - GSĐTCĐ phường trong thời gian tới, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm giám sát của các thành viên, tăng cường công tác giám sát đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của Luật, nhất là khi trên địa bàn phường thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Hội nghị cũng tặng quà chia tay các ông bà không tham gia Ban TTND - GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2021- 2023

Tại hội nghị 100% các thành viên đã nhất trí bầu Bà Phạm Thị Hường – PCT MTTQ là Trưởng Ban TTND và ông Nguyễn Thành Long là phó Ban TTND nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Hình ảnh hội nghị :