tin tức khác

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2019
Ngày đăng 02/04/2019 | 10:39  | Lượt xem: 186

Ngày 01/4/2019, tại hội trường UBND phường, toàn thể cán bộ, công chức, lao động hợp đồng cơ quan UBND phường Thượng Thanh đã thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2019.

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - ĐUV, Cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy phường đã báo cáo kết quả công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kỷ cương hành chính trong tháng đồng thời triển khai nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2019. Theo đó các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất đã được lãnh đạo Cơ quan phường nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo phường, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Công đoàn phường đã biểu dương và khen thưởng cho 06 đồng chí hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ tháng 3/2019, tặng quà sinh nhật cho 03 cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan phường.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ ịch HĐND phường tặng thưởng các đ/c HTXSNV

 

Đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - ĐUV, PCT UBND, Chủ tịch Công đoàn phường tặng quà sinh nhật

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã chức mừng, biểu dương cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sinh nhật trong tháng 4 . Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cũng đề nghị trong tháng 4/2019, cán bộ công chức, người lao động Cơ quan phường cần thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ Quận, phường đã giao như:

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ ịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo

1. Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở

+ Thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua các phương tiện tuyên truyền trực quan, phát tờ rơi, thư ngỏ, các hình thức tuyên truyền cổ động đến các địa bàn; tăng cường công tác viết và đăng tin bài trên cổng Thông tin điện tử phường; phát thanh 02 lần /ngày trên hệ thống Đài truyền thanh trong đó tập trung nhấn mạnh vào mục đích, ý nghĩa; nội dung; trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra.

+ Chỉ đạo điều tra viên đến từng hộ để phỏng vấn thu thập thông tin vào phiếu điện tử; không in phiếu giấy (dưới mọi hình thức) để điều tra; các thông tin phải đảm bảo bí mật, chính xác, không bỏ sót hộ dân, khu vực.

+ Công an phường phân công lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp cùng với điều tra viên thực hiện tốt công tác Tổng điều tra.

2. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo thường xuyên cũng như đột xuất phát sinh; thực hiện nề nếp sinh hoạt, nội quy quy chế của cơ quan, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần.

Lễ chào cờ của phường Thượng Thanh được duy trì thường xuyên, trang trọng, đúng quy định