tin tức khác

Phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2022
Ngày đăng 04/04/2022 | 16:13  | Lượt xem: 287

Đúng 8h00 sáng thứ Hai 04/4/2022, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan phường Thượng Thanh thực hiện nghi lễ chào cờ tháng 4/2022.

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Vũ Trọng Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí lãnh đạo UBND; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể; các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan phường.

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Việt Hùng - ĐUV, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy đã báo cáo kết quả công tác tháng 3 đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của tháng 4. Báo cáo đánh giá rõ nét những kết quả về việc thực hiện nội quy, quy chế Cơ quan; ứng dụng công nghệ thông tin; các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần đặc biệt trong tháng 3 đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị các hồ sơ phục vụ buổi kiểm tra của Quận ủy đối với phường về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”; chỉ đạo các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân. Bên cạnh đó công tác thu ngân sách, công tác GPMB, quản lý đất đai cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt v.v.

Tại buổi lễ các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn phường đã biểu dương, ghi nhận 16 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I/2022; chúc mừng sinh nhật 03 đồng chí đoàn viên Công đoàn trong tháng 4/2022.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - ĐUV, PCT UBND, Chủ tịch Công đoàn phường tặng quà sinh nhật

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Trọng Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan ghi nhận kết quả phường đã đạt được trong tháng 3. Các đồng chí lãnh đạo cũng đề nghị cán bộ công chức, người lao động Cơ quan phường thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ sau:

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Vũ Trọng Thư - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Thủ trưởng Cơ quan phát biểu

1. Cần tiếp tục nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; chủ động hơn trong công tác tham mưu cho lãnh đạo phường. Thực hiện nghiêm tức nội quy, quy chế Cơ quan, sử dụng thời gian làm việc có hiệu quả. Đề nghị bộ phận VPĐU, VP UBND tham mưu cho lãnh đạo phường trong việc kiểm tra công vụ đột xuất, chuyên đề.

2. Cán bộ khối Cơ quan phường tiếp tục thực hiện ứng dụng CNTT, chủ động xây dựng và đánh giá lịch công tác, kịp thời xử lý các văn bản trên phần mềm đhtn.longbien.gov.vn

3. Tiếp tục tập trung công tác quản lý đô thị, công tác GPMB để thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 của Quận Long Biên.

4. Tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức người lao động hàng tháng và đánh giá tiêu chí chuyên nghiệp hàng quý đảm bảo công khai, thực chất.

Buổi lễ chào cờ của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường Thượng Thanh được tổ chức trang nghiêm, đúng quy định