Tin tức sự kiện nổi bật

Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận tổ quốc, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và thực hiện đề án 02-212 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 18/06/2016 | 18:54  | Lượt xem: 350

Sáng ngày 17/6/2016 tại Hội trường UBND phường, Ủy ban MTTQ phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Tống – Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Quận Long Biên; ông Nguyễn Văn Thắng – QUV, PBTĐU, Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Viết Thắng – TVĐU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; Đồng chí Trần Thi Thanh Hồng – ĐUV, Phó CT UBND phường; các ông bà ủy viên Ủy ban MTTQ, thành viên Ban TTND, GSĐTCCĐ và Trưởng ban Công tác Mặt trận 28 tổ dân phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận tổ quốc phường Thượng Thanh đã tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của địa phương. Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền Luật bầu cử, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật chưng cầu dân ý, Luật căn cước.v.v. đến toàn thể nhân dân thông qua các hội nghị và trên hệ thống truyền thanh của phường. (Tại các HN có 2140 lượt người tham dự); Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch, lịch trình thực hiện các nội dung công tác bầu cử. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức 5 bước, ba lần hiệp thương đảm bảo đúng quy trình, tiến độ  theo quy định trong công tác hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường, hướng dẫn Ban CTMT các nội dung và hình thức giám sát việc tổ chức thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Từ đó, làm cho mọi công dân hiểu rõ về vị trí, vai trò của bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.

Ban công tác mặt trận tự giám sát quá trình diễn ra cuộc bầu cử, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, an toàn, đúng pháp luật. Ủy ban MTTQ phường trực tiếp giám sát công tác bầu cử tại một số tổ dân phố về công tác niêm yết danh sách cử tri, trang trí, tổ chức bầu cử, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử…. Kết quả tỉ lệ cử tri của phường đi bầu cử đạt tỷ lệ 99,95%.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử trên địa bàn phường ổn định, không phát sinh điểm nóng hoặc các luồng dư luận trái chiều. Qua đó thể hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời thấy được lòng tin, thể hiện sự quan tâm, sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường vào sự lãnh đạo của Đảng về bầu cử, nhân dân tin tưởng và kỳ vọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biẻu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; MTTQ phối hợp làm tốt công an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, vận động nhân dân ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" được 117.999.000đ; quỹ "Vì người nghèo" thu được 10/28 tổ với số tiền là 50.950.000đ. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 14/28 tổ = 56.485.000đ. Tiếp tục vận động nhân dân thu các loại quỹ, phối hợp cùng BCĐ người nghèo dự kiến xây 02 nhà đại đoàn kết; thực hiện tốt CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2016,

Hội nghị đã có 06 ý kiến về một số lĩnh vực như: Về việc giao chỉ tiêu thu quỹ "Vì người nghèo" do đặc thù của từng tổ dân phố nên có tổ cthu còn gập nhiều khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu giao; Công tác thu gom VSMT thay đổ giờ vào buổi chiều tối nên khó khăn vì nhiều hộ chưa đi làm về đo đó rác vứt rải rác khắp đường vào ban ngày làm mất mỹ quan đô thị; Việc nạo vét hệ thống tiêu thoát nước đảm bảo hơn tuy nhiên đạy nắp cống lại không đảm bảo, vỡ nhiều, cập kênh làm cho việc đi lại của nhân dân gặp khó khăn…

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng– Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đàu năm của MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ và trao đổi một số nội dung như: về VSMT hiện nay do chỉ đạo của Thành phố không thu gom rác thải vào ban ngày vì như vậy sẽ làm mất mỹ quan nhưng lại là một vấn đề khó khăn cho người dân phường sẽ tiếp thu và có ý kiến để cấp trên nghiên cứu. vấn đề nạo vét hệ thống tiêu thoát nước phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét; về việc chi trả tiền đền bù cho dân hiện còn một số hộ chưa được nhận tièn đều do có vướng mắc như tranh chấp, ủy quyền…, UBND phường sẽ tiếp tục  cùng các bộ phận chuyên môm tháo gỡ; đồng chí cũng mong trong thòi gian tới MTTQ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương trong năm 2016

Một số hình ảnh tại Hội nghị: