Tin tức sự kiện nổi bật

Phường Thượng Thanh kiểm tra các nhóm lớp Mầm non tư thục về công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid - 19 trước khi đón trẻ đến trường.
Ngày đăng 09/05/2020 | 09:54  | Lượt xem: 96

Thực hiện Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch CoVid - 19 trong trường học; Công văn số 769/UBND ngày 04/5/2020 của UBND quận Long Biên về việc phòng chống dịch CoVid - 19 trong tình hình mới tại cơ sở giáo dục. UBND phường Thượng Thanh đã có Thông báo số 334/TB-UBND ngày 04/5/2020, thành lập đoàn kiểm tra các nhóm lớp Mầm non tư thục trên địa bàn phường.

Đoàn kiểm tra nhóm lớp Hải Đăng

Trong 2 ngày 7,8/5/2020, Đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đón trẻ tới trường của 9 nhóm lớp trên địa bàn phường. Thành phần đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND phường - Trưởng đoàn, các thành viên gồm: Hiệu trưởng các trường Mầm non công lập; đại diện trạm y tế; Cán bộ VHTT; cán bộ phụ trách công tác PCCC phường.

Đoàn kiểm tra nhóm lớp Hoa Anh Đào

Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch CoVid - 19 của Bộ giáo dục và đào tạo và hướng dẫn xây dựng phương án cụ thể của phòng GD&ĐT quận Long Biên, các thành viên đoàn kiểm tra đã thực hiện việc nhận xét, đánh giá, chấm điểm cho từng nhóm lớp.

Đoàn kiểm tra nhóm lớp BÌnh Minh

Qua kiểm tra, đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND phường đã ghi nhận sự chủ động, tích cực, bám sát vào phương án hướng dẫn của cấp trên, các biện pháp phòng, chống dịch CoVid- 19 trong việc đón nhận trẻ của các nhóm lớp; Cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế; việc vệ sinh khử trùng tại các nhóm lớp, đồ dùng học tập được quan tâm. 100% các nhóm lớp có phòng cách ly đảm bảo đúng quy định. Dán tờ rơi, pane về phòng, chống dịch ở nơi dễ nhìn, dễ nhận biết và trong từng phòng học…

Đoàn kiểm tra nhóm lớp Bé Tài Năng

Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra những nội dung cần phải khắc phục, bổ sung đặc biệt là xây dựng phương án đón trẻ cần phải mang tính khả thi, sát thực hơn để phù hợp với điều kiện của từng nhóm lớp; cần phân công cụ thể, rõ người, rõ việc trong từng nội dung thực hiện; bổ sung đầy đủ máy đo thân nhiệt và các phương án liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Đoàn kiểm tra nhóm lớp Hoa Ban Mai

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và yêu cầu các nhóm lớp cần hoàn thiện, bổ sung trước ngày 10/5/2020 để đảm bảo đủ các điều kiện, phù hợp với 7 tiêu chí trước khi đón trẻ tới trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mức độ an toàn trong công tác phòng, chống dịch CoVid - 19 trước khi đón trẻ đến trường.

Đoàn kiểm tra nhóm lớp Cầu Vồng Xanh

Đoàn kiểm tra nhóm lớp Minh Đức