Tin tức sự kiện nổi bật

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Quận Long Biên giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở phường Thượng Thanh.
Ngày đăng 25/04/2019 | 17:18  | Lượt xem: 296

Sáng 23/4/ 2019, tại phòng họp I UBND phường Thượng Thanh, Đoàn giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quận Long Biên tổ chức giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của phường Thượng Thanh.

Sáng 23/4/ 2019, tại phòng họp I UBND phường Thượng Thanh, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Quận Long Biên đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Thượng Thanh về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn phường năm 2019.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ quận; đồng chí Nguyễn Quốc Long – UV.BTV, trưởng Ban Dân vận và các đồng chí trong Đoàn giám sát thực hiện Quy chế dân chủ quận Long Biên; Đại biểu phường Thượng Thanh có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực, Trưởng khối vận, đồng chí Hoàng Văn Lực - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí trưởng các đoàn thể, trưởng ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng và 05 ông bà đại diện là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố của phường.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, trưởng ban chỉ đạo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiệ Quy chế dân chủ của phường trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019 với kết quả cụ thể sau:

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND trong việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn phường được tập trung và quan tâm thực hiện đến từng quy chế, thể hiện từng nội dung, công việc, thời gian triển khai. Hiệu quả rõ nét từ việc triển khai đến tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định và sát với tình hình địa phương. Trong những năn qua việc thực hiện Quy chế dân chủ đã có nhiều chuyển biến tích cực, với sự tham gia có trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức các nội dung theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thông qua nhiều hình thức như công khai niêm yết 06 Quy chế dân chủ, 02 quy ước cộng đồng tại trụ sở UBND phường và Nhà văn hóa các tổ dân phố. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường thường xuyên lắng nghe tiếp thu ý kiến của người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ được chú trọng trên cơ sở bám sát nội dung của Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân đều được phổ biến, triển khai và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội. UBND phường đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân về những vấn đề dân sinh bức xúc như: trong các dự án giải phóng mặt bằng, quy hoạch làm đường, hỗ trợ đền bù... từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện quy chế dân chủ đồng thời cơ bản đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Việc triển khai thực hiện các quy chế được sự quan tâm và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, nhất là đối với Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU, Trưởng BCĐ QCDC  phường thông qua báo cáo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư trường trực, trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Quận ủy đánh giá cao việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của phường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản được cụ thể hóa, rõ người, rõ việc, rõ thời gian; HĐND, MTTQ và các ngành đoàn thể đã phân công tổ chức giám sát tốt một số nội dung. Ban chỉ đạo phường cần phát huy những kết quả đạt được, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng kế hoạch, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện thật cụ thể, tránh làm chung chung, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, cần công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật trong giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân; tập trung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; Ban chỉ đạo phường cần đổi mới nội dung, hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cần thực hiện tốt giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tăng cường thực hiện tốt các nội dung Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn phường.

Đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó bí thư thường trực quận ủy phát biểu chỉ đạo