Tin tức sự kiện nổi bật

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: 85% số hộ trên địa bàn phường đã được phỏng vấn
Ngày đăng 12/04/2019 | 10:17  | Lượt xem: 137

Kết quả chi tiết như sau:

STT

Mã địa bàn

Tên địa bàn

Tổng số hộ

Số hộ đã phỏng vấn

Tỷ lệ hộ hoàn thành (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

     TỔNG SỐ

                7,984

                6,791

                85.06

1

001

Ngõ 01,02 đến số 35 phố Gia Quất

                   226

                   186

                82.30

2

002

Ngõ 35 đến 107 Gia Quất

                     88

                     84

                95.45

3

003

Từ ngõ 107 đến ngõ 129 Gia Quất

                   216

                   117

                54.17

4

004

Dãy bên lẻ

                   161

                   157

                97.52

5

005

Dãy bên chẵn

                   144

                   144

              100.00

6

006

Từ ngõ 52 đến ngách 52/11

                   160

                     68

                42.50

7

007

Ngõ 90 ngách 46

                   174

                   170

                97.70

8

008

ngõ 90 đến ngách 78

                   165

                   164

                99.39

9

009

từ ngõ 90 đến ngách 46

                   170

                   165

                97.06

10

010

Từ ngách 78 ngõ 52

                   241

                   241

              100.00

11

011

Từ đầu ngõ 52 đến ngách 60

                   145

                   145

              100.00

12

012

Từ ngách 60 đến ngách 11

                   175

                   175

              100.00

13

013

Bên lẻ 96/71

                     77

                     77

              100.00

14

014

Bên chẵn ngõ 96/71

                   183

                   117

                63.93

15

015

Tổ dân phố số 9

                   218

                   217

                99.54

16

016

Tổ dân phố số 10

                   189

                   183

                96.83

17

017

Tổ dân phố số 11

                   148

                   147

                99.32

18

018

Tổ dân phố số 12

                   165

                   163

                98.79

19

019

Tổ dân phố số 13

                   196

                     80

                40.82

20

020

Tổ dân phố số 14

                   220

                   220

              100.00

21

021

Tổ dân phố số 15

                   247

                   245

                99.19

22

022

Tổ dân phố số 16

                   113

                   111

                98.23

23

023

Bên chẵn ngõ 157 Đức Giang

                   261

                   134

                51.34

24

024

Bên lẻ ngõ 157 Đức Giang

                     69

                     69

              100.00

25

025

ngõ 93 đường Nam Đuống và từ bên lẻ ngõ 210 đến ngách 210/31

                   267

                     99

                37.08

26

026

Bên chẵn ngõ 210 đến ngách 210/31 đên hết ngõ 210 Đức Giang

                   141

                   140

                99.29

27

027

Tổ dân phố 19

                   209

                   207

                99.04

28

028

Bên lẻ ngõ 44 Đức Giang

                   191

                   186

                97.38

29

029

Bên chẵn ngõ 44 Đức Giang

                   169

                   116

                68.64

30

030

từ 140 Thanh Am đến toàn bộ Ngách 190/3

                   180

                   177

                98.33

31

031

Toàn bộ ngách 155 Thanh Am

                     93

                     93

              100.00

32

032

Khu vực từ Đặng Vũ Hỷ đến hết khu nhà ở CA huyện Gia Lâm

                   210

                   127

                60.48

33

033

Ngách 141 Thanh Am đến ngách 149 Thanh Am

                   149

                   148

                99.33

34

034

Ngách 149 Thanh Am đến Ngách 155 Thanh Am

                     84

                     62

                73.81

35

035

Tổ dân phố 23

                   150

                   150

              100.00

36

036

Bên chẵn ngách 105 Thanh Am

                   148

                     81

                54.73

37

037

Bên lẻ ngách 105 Thanh Am

                   126

                     86

                68.25

38

038

Bên lẻ ngõ 987

                     94

                     94

              100.00

39

039

Bên chẵn ngõ 987

                   194

                   118

                60.82

40

040

Toàn bộ bên chẵn phố Thanh Am

                   237

                   234

                98.73

41

041

Bên lẻ phố Thanh Am

                   111

                   102

                91.89

42

042

Tổ dân phố 28

                     97

                     87

                89.69

43

043

Tổ dân phố 29

                     95

                     92

                96.84

44

044

Tổ dân phố 30

                   142

                   142

              100.00

45

045

Tổ dân phố 31

                   192

                   147

                76.56

46

046

Tổ dân phố số 11-1

                   180

                   179

                99.44

47

047

Tổ dân phố số 13-1

                     97

                     76

                78.35

48

048

Tổ dân phố số 29

                   114

                   114

              100.00

49

049

Tổ dân phố số 30

                   160

                   152

                95.00

50

901

Chùa Thanh Am tổ 24

                      1

                      1

              100.00

51

902

Chùa Thượng Cát tổ 12

                      1

                      1

              100.00

52

903

Chùa Gia Quất tổ 5

                      1

                      1

              100.00