Tin tức sự kiện nổi bật

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường Thượng Thanh tính đến 09 giờ 00 ngày 08/04/2019
Ngày đăng 08/04/2019 | 10:27  | Lượt xem: 202

Kết quả chi tiết:

STT

Mã địa bàn

Tên địa bàn

Tổng số hộ

Số hộ đã phỏng vấn

Tỷ lệ hộ hoàn thành (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

     TỔNG SỐ

             7,994

           5,232

              65.45

1

001

Ngõ 01,02 đến số 35 phố Gia Quất

               228

             182

              79.82

2

002

Ngõ 35 đến 107 Gia Quất

                 89

                 1

                1.12

3

003

Từ ngõ 107 đến ngõ 129 Gia Quất

               214

               62

              28.97

4

004

Dãy bên lẻ

               165

             134

              81.21

5

005

Dãy bên chẵn

               146

             132

              90.41

6

006

Từ ngõ 52 đến ngách 52/11

               160

               61

              38.13

7

007

Ngõ 90 ngách 46

               174

             114

              65.52

8

008

ngõ 90 đến ngách 78

               163

             147

              90.18

9

009

từ ngõ 90 đến ngách 46

               170

             165

              97.06

10

010

Từ ngách 78 ngõ 52

               238

             236

              99.16

11

011

Từ đầu ngõ 52 đến ngách 60

               147

             140

              95.24

12

012

Từ ngách 60 đến ngách 11

               179

             133

              74.30

13

013

Bên lẻ 96/71

                 79

               69

              87.34

14

014

Bên chẵn ngõ 96/71

               184

               51

              27.72

15

015

Tổ dân phố số 9

               219

             131

              59.82

16

016

Tổ dân phố số 10

               187

             130

              69.52

17

017

Tổ dân phố số 11

               144

             120

              83.33

18

018

Tổ dân phố số 12

               169

             139

              82.25

19

019

Tổ dân phố số 13

               196

               50

              25.51

20

020

Tổ dân phố số 14

               218

             137

              62.84

21

021

Tổ dân phố số 15

               250

             209

              83.60

22

022

Tổ dân phố số 16

               116

               77

              66.38

23

023

Bên chẵn ngõ 157 Đức Giang

               261

             112

              42.91

24

024

Bên lẻ ngõ 157 Đức Giang

                 69

               64

              92.75

25

025

ngõ 93 đường Nam Đuống và từ bên lẻ ngõ 210 đến ngách 210/31

               267

               95

              35.58

26

026

Bên chẵn ngõ 210 đến ngách 210/31 đên hết ngõ 210 Đức Giang

               138

             107

              77.54

27

027

Tổ dân phố 19

               214

             125

              58.41

28

028

Bên lẻ ngõ 44 Đức Giang

               196

             118

              60.20

29

029

Bên chẵn ngõ 44 Đức Giang

               178

               47

              26.40

30

030

từ 140 Thanh Am đến toàn bộ Ngách 190/3

               179

             176

              98.32

31

031

Toàn bộ ngách 155 Thanh Am

                 92

               80

              86.96

32

032

Khu vực từ Đặng Vũ Hỷ đến hết khu nhà ở CA huyện Gia Lâm

               207

               60

              28.99

33

033

Ngách 141 Thanh Am đến ngách 149 Thanh Am

               151

             133

              88.08

34

034

Ngách 149 Thanh Am đến Ngách 155 Thanh Am

                 84

               30

              35.71

35

035

Tổ dân phố 23

               143

             143

            100.00

36

036

Bên chẵn ngách 105 Thanh Am

               144

               41

              28.47

37

037

Bên lẻ ngách 105 Thanh Am

               123

               39

              31.71

38

038

Bên lẻ ngõ 987

                 92

               88

              95.65

39

039

Bên chẵn ngõ 987

               194

               63

              32.47

40

040

Toàn bộ bên chẵn phố Thanh Am

               248

             205

              82.66

41

041

Bên lẻ phố Thanh Am

               112

               72

              64.29

42

042

Tổ dân phố 28

                 98

               76

              77.55

43

043

Tổ dân phố 29

                 95

               92

              96.84

44

044

Tổ dân phố 30

               141

             126

              89.36

45

045

Tổ dân phố 31

               187

             116

              62.03

46

046

Tổ dân phố số 11-1

               175

             167

              95.43

47

047

Tổ dân phố số 13-1

                 97

               20

              20.62

48

048

Tổ dân phố số 29

               112

               96

              85.71

49

049

Tổ dân phố số 30

               159

             118

              74.21

50

901

Chùa Thanh Am tổ 24

                   1

                 1

            100.00

51

902

Chùa Thượng Cát tổ 12

                   1

                 1

            100.00

52

903

Chùa Gia Quất tổ 5

                   1

                 1

            100.00