Tin tức sự kiện nổi bật

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019: Gần 30% tổng số hộ đã được phỏng vấn tính đến 17 giờ 00 ngày 04/04/2019
Ngày đăng 04/04/2019 | 16:53  | Lượt xem: 120

- Tổng số hộ trên địa bàn: 8021

- Tổng số hộ đã phỏng vấn: 2403, đạt tỷ lệ 29.96

- Địa bàn có số hộ đã phỏng vấn cao nhất: địa bàn 010 (168 hộ)

- Địa bàn có số hộ đã phỏng vấn ít nhất: địa bàn 006 (03 hộ)

- Địa bàn chưa triển khai điều tra: 02 địa bàn gồm địa bàn 002, 014.

- Địa bàn đã hoàn thành phỏng vấn: 03 địa bàn gồm địa bàn: 901, 902, 903.

- Kết quả chi tiết như sau:

 

STT

Mã địa bàn

Tên địa bàn

Tổng số hộ

Số hộ đã phỏng vấn

Tỷ lệ hộ hoàn thành (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

     TỔNG SỐ

                8,021

                2,403

                29.96

1

001

Ngõ 01,02 đến số 35 phố Gia Quất

                   230

                     24

                10.43

2

002

Ngõ 35 đến 107 Gia Quất

                     89

                     -  

                     -  

3

003

Từ ngõ 107 đến ngõ 129 Gia Quất

                   216

                     10

                  4.63

4

004

Dãy bên lẻ

                   170

                     65

                38.24

5

005

Dãy bên chẵn

                   148

                   100

                67.57

6

006

Từ ngõ 52 đến ngách 52/11

                   158

                      3

                  1.90

7

007

Ngõ 90 ngách 46

                   166

                     53

                31.93

8

008

ngõ 90 đến ngách 78

                   157

                     76

                48.41

9

009

từ ngõ 90 đến ngách 46

                   175

                   137

                78.29

10

010

Từ ngách 78 ngõ 52

                   250

                   168

                67.20

11

011

Từ đầu ngõ 52 đến ngách 60

                   149

                     69

                46.31

12

012

Từ ngách 60 đến ngách 11

                   179

                   127

                70.95

13

013

Bên lẻ 96/71

                     79

                     62

                78.48

14

014

Bên chẵn ngõ 96/71

                   187

                     -  

                     -  

15

015

Tổ dân phố số 9

                   217

                     72

                33.18

16

016

Tổ dân phố số 10

                   186

                     70

                37.63

17

017

Tổ dân phố số 11

                   142

                     43

                30.28

18

018

Tổ dân phố số 12

                   158

                     74

                46.84

19

019

Tổ dân phố số 13

                   195

                     15

                  7.69

20

020

Tổ dân phố số 14

                   222

                     45

                20.27

21

021

Tổ dân phố số 15

                   258

                     99

                38.37

22

022

Tổ dân phố số 16

                   115

                     36

                31.30

23

023

Bên chẵn ngõ 157 Đức Giang

                   261

                     21

                  8.05

24

024

Bên lẻ ngõ 157 Đức Giang

                     74

                     33

                44.59

25

025

ngõ 93 đường Nam Đuống và từ bên lẻ ngõ 210 đến ngách 210/31

                   264

                     12

                  4.55

26

026

Bên chẵn ngõ 210 đến ngách 210/31 đên hết ngõ 210 Đức Giang

                   140

                     47

                33.57

27

027

Tổ dân phố 19

                   215

                     75

                34.88

28

028

Bên lẻ ngõ 44 Đức Giang

                   200

                     31

                15.50

29

029

Bên chẵn ngõ 44 Đức Giang

                   178

                     17

                  9.55

30

030

từ 140 Thanh Am đến toàn bộ Ngách 190/3

                   184

                     96

                52.17

31

031

Toàn bộ ngách 155 Thanh Am

                     98

                     21

                21.43

32

032

Khu vực từ Đặng Vũ Hỷ đến hết khu nhà ở CA huyện Gia Lâm

                   206

                     28

                13.59

33

033

Ngách 141 Thanh Am đến ngách 149 Thanh Am

                   153

                     86

                56.21

34

034

Ngách 149 Thanh Am đến Ngách 155 Thanh Am

                     84

                      7

                  8.33

35

035

Tổ dân phố 23

                   160

                     67

                41.88

36

036

Bên chẵn ngách 105 Thanh Am

                   144

                      8

                  5.56

37

037

Bên lẻ ngách 105 Thanh Am

                   123

                      8

                  6.50

38

038

Bên lẻ ngõ 987

                     92

                     27

                29.35

39

039

Bên chẵn ngõ 987

                   194

                     16

                  8.25

40

040

Toàn bộ bên chẵn phố Thanh Am

                   239

                     68

                28.45

41

041

Bên lẻ phố Thanh Am

                   111

                     38

                34.23

42

042

Tổ dân phố 28

                     98

                     38

                38.78

43

043

Tổ dân phố 29

                     95

                     78

                82.11

44

044

Tổ dân phố 30

                   141

                     51

                36.17

45

045

Tổ dân phố 31

                   187

                     45

                24.06

46

046

Tổ dân phố số 11-1

                   161

                     46

                28.57

47

047

Tổ dân phố số 13-1

                     99

                      4

                  4.04

48

048

Tổ dân phố số 29

                   113

                     52

                46.02

49

049

Tổ dân phố số 30

                   158

                     32

                20.25

50

901

Chùa Thanh Am tổ 24

                      1

                      1

              100.00

51

902

Chùa Thượng Cát tổ 12

                      1

                      1

              100.00

52

903

Chùa Gia Quất tổ 5

                      1

                      1

              100.00