Tin tức sự kiện nổi bật

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường Thượng Thanh tính đến 17 giờ 00 ngày 03/04/2019
Ngày đăng 03/04/2019 | 18:33  | Lượt xem: 151

- Tổng số hộ trên địa bàn: 8004

- Tổng số hộ đã phỏng vấn: 1799, đạt tỷ lệ 22.48

- Địa bàn có số hộ đã phỏng vấn cao nhất: địa bàn 010 (135 hộ)

- Địa bàn chưa triển khai điều tra: 06 địa bàn gồm địa bàn 002, 014, 019, 031, 039, 047.

- Địa bàn đã hoàn thành phỏng vấn: 03 địa bàn gồm địa bàn: 901, 902, 903.

- Kết quả chi tiết như sau:

 

STT

Mã địa bàn

Tên địa bàn

Tổng số hộ

Số hộ đã phỏng vấn

Tỷ lệ hộ hoàn thành (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

     TỔNG SỐ

                8,004

                1,799

                22.48

1

001

Ngõ 01,02 đến số 35 phố Gia Quất

                   230

                     13

                  5.65

2

002

Ngõ 35 đến 107 Gia Quất

                     89

                     -  

                     -  

3

003

Từ ngõ 107 đến ngõ 129 Gia Quất

                   216

                     10

                  4.63

4

004

Dãy bên lẻ

                   170

                     51

                30.00

5

005

Dãy bên chẵn

                   146

                     82

                56.16

6

006

Từ ngõ 52 đến ngách 52/11

                   158

                      3

                  1.90

7

007

Ngõ 90 ngách 46

                   166

                     53

                31.93

8

008

ngõ 90 đến ngách 78

                   158

                     63

                39.87

9

009

từ ngõ 90 đến ngách 46

                   169

                   111

                65.68

10

010

Từ ngách 78 ngõ 52

                   248

                   135

                54.44

11

011

Từ đầu ngõ 52 đến ngách 60

                   149

                     37

                24.83

12

012

Từ ngách 60 đến ngách 11

                   180

                   112

                62.22

13

013

Bên lẻ 96/71

                     84

                     37

                44.05

14

014

Bên chẵn ngõ 96/71

                   187

                     -  

                     -  

15

015

Tổ dân phố số 9

                   217

                     60

                27.65

16

016

Tổ dân phố số 10

                   185

                     65

                35.14

17

017

Tổ dân phố số 11

                   142

                     30

                21.13

18

018

Tổ dân phố số 12

                   157

                     61

                38.85

19

019

Tổ dân phố số 13

                   193

                     -  

                     -  

20

020

Tổ dân phố số 14

                   222

                     38

                17.12

21

021

Tổ dân phố số 15

                   257

                     63

                24.51

22

022

Tổ dân phố số 16

                   115

                     33

                28.70

23

023

Bên chẵn ngõ 157 Đức Giang

                   261

                      6

                  2.30

24

024

Bên lẻ ngõ 157 Đức Giang

                     73

                     13

                17.81

25

025

ngõ 93 đường Nam Đuống và từ bên lẻ ngõ 210 đến ngách 210/31

                   264

                     12

                  4.55

26

026

Bên chẵn ngõ 210 đến ngách 210/31 đên hết ngõ 210 Đức Giang

                   140

                     40

                28.57

27

027

Tổ dân phố 19

                   217

                     61

                28.11

28

028

Bên lẻ ngõ 44 Đức Giang

                   198

                     19

                  9.60

29

029

Bên chẵn ngõ 44 Đức Giang

                   178

                     17

                  9.55

30

030

từ 140 Thanh Am đến toàn bộ Ngách 190/3

                   182

                     77

                42.31

31

031

Toàn bộ ngách 155 Thanh Am

                   100

                     -  

                     -  

32

032

Khu vực từ Đặng Vũ Hỷ đến hết khu nhà ở CA huyện Gia Lâm

                   206

                     28

                13.59

33

033

Ngách 141 Thanh Am đến ngách 149 Thanh Am

                   153

                     64

                41.83

34

034

Ngách 149 Thanh Am đến Ngách 155 Thanh Am

                     84

                      1

                  1.19

35

035

Tổ dân phố 23

                   159

                     29

                18.24

36

036

Bên chẵn ngách 105 Thanh Am

                   144

                      8

                  5.56

37

037

Bên lẻ ngách 105 Thanh Am

                   123

                      8

                  6.50

38

038

Bên lẻ ngõ 987

                     92

                     27

                29.35

39

039

Bên chẵn ngõ 987

                   194

                     -  

                     -   

40

040

Toàn bộ bên chẵn phố Thanh Am

                   237

                     55

                23.21

41

041

Bên lẻ phố Thanh Am

                   111

                     25

                22.52

42

042

Tổ dân phố 28

                     98

                     38

                38.78

43

043

Tổ dân phố 29

                     94

                     60

                63.83

44

044

Tổ dân phố 30

                   141

                     37

                26.24

45

045

Tổ dân phố 31

                   186

                     24

                12.90

46

046

Tổ dân phố số 11-1

                   162

                     28

                17.28

47

047

Tổ dân phố số 13-1

                     99

                     -  

                     -  

48

048

Tổ dân phố số 29

                   109

                     34

                31.19

49

049

Tổ dân phố số 30

                   158

                     28

                17.72

50

901

Chùa Thanh Am tổ 24

                      1

                      1

              100.00

51

902

Chùa Thượng Cát tổ 12

                      1

                      1

              100.00

52

903

Chùa Gia Quất tổ 5

                      1

                      1

              100.00