Tin tức sự kiện nổi bật

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn phường Thượng Thanh tính đến 17 giờ 00 ngày 02/04/2019
Ngày đăng 02/04/2019 | 17:27  | Lượt xem: 119

- Tổng số hộ trên địa bàn: 7985

- Tổng số hộ đã phỏng vấn: 817, đạt tỷ lệ 10.23

- Địa bàn có số hộ đã phỏng vấn cao nhất: địa bàn 010 (74 hộ)

- Địa bàn chưa triển khai điều tra: 15 địa bàn gồm địa bàn 001, 002, 006, 014, 019, 023, 024, 031, 034, 035, 039, 042, 044, 047, 049.

- Địa bàn đã hoàn thành phỏng vấn: 03 địa bàn gồm địa bàn: 901, 902, 903.

- Kết quả chi tiết như sau:

 

STT

Mã địa bàn

Tên địa bàn

Tổng số hộ

Số hộ đã phỏng vấn

Tỷ lệ hộ hoàn thành (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

     TỔNG SỐ

                7,985

                   817

                10.23

1

001

Ngõ 01,02 đến số 35 phố Gia Quất

                   230

                     -  

                     -  

2

002

Ngõ 35 đến 107 Gia Quất

                     89

                     -  

                     -  

3

003

Từ ngõ 107 đến ngõ 129 Gia Quất

                   216

                      2

                  0.93

4

004

Dãy bên lẻ

                   169

                     31

                18.34

5

005

Dãy bên chẵn

                   146

                     53

                36.30

6

006

Từ ngõ 52 đến ngách 52/11

                   157

                     -  

                     -  

7

007

Ngõ 90 ngách 46

                   166

                     38

                22.89

8

008

ngõ 90 đến ngách 78

                   157

                     21

                13.38

9

009

từ ngõ 90 đến ngách 46

                   175

                     48

                27.43

10

010

Từ ngách 78 ngõ 52

                   245

                     74

                30.20

11

011

Từ đầu ngõ 52 đến ngách 60

                   148

                     18

                12.16

12

012

Từ ngách 60 đến ngách 11

                   184

                     58

                31.52

13

013

Bên lẻ 96/71

                     83

                     17

                20.48

14

014

Bên chẵn ngõ 96/71

                   187

                     -  

                     -  

15

015

Tổ dân phố số 9

                   215

                     36

                16.74

16

016

Tổ dân phố số 10

                   187

                     35

                18.72

17

017

Tổ dân phố số 11

                   142

                     17

                11.97

18

018

Tổ dân phố số 12

                   155

                      9

                  5.81

19

019

Tổ dân phố số 13

                   193

                     -  

                     -  

20

020

Tổ dân phố số 14

                   222

                     33

                14.86

21

021

Tổ dân phố số 15

                   256

                     39

                15.23

22

022

Tổ dân phố số 16

                   115

                     21

                18.26

23

023

Bên chẵn ngõ 157 Đức Giang

                   261

                     -  

                     -  

24

024

Bên lẻ ngõ 157 Đức Giang

                     73

                     -  

                     -  

25

025

ngõ 93 đường Nam Đuống và từ bên lẻ ngõ 210 đến ngách 210/31

                   264

                     12

                  4.55

26

026

Bên chẵn ngõ 210 đến ngách 210/31 đên hết ngõ 210 Đức Giang

                   141

                     11

                  7.80

27

027

Tổ dân phố 19

                   217

                     40

                18.43

28

028

Bên lẻ ngõ 44 Đức Giang

                   196

                     10

                  5.10

29

029

Bên chẵn ngõ 44 Đức Giang

                   175

                      1

                  0.57

30

030

từ 140 Thanh Am đến toàn bộ Ngách 190/3

                   178

                     21

                11.80

31

031

Toàn bộ ngách 155 Thanh Am

                   100

                     -  

                     -  

32

032

Khu vực từ Đặng Vũ Hỷ đến hết khu nhà ở CA huyện Gia Lâm

                   206

                     11

                  5.34

33

033

Ngách 141 Thanh Am đến ngách 149 Thanh Am

                   153

                     34

                22.22

34

034

Ngách 149 Thanh Am đến Ngách 155 Thanh Am

                     83

                     -  

                     -  

35

035

Tổ dân phố 23

                   159

                     -  

                     -  

36

036

Bên chẵn ngách 105 Thanh Am

                   144

                      3

                  2.08

37

037

Bên lẻ ngách 105 Thanh Am

                   123

                      3

                  2.44

38

038

Bên lẻ ngõ 987

                     91

                     15

                16.48

39

039

Bên chẵn ngõ 987

                   194

                     -  

                     -  

40

040

Toàn bộ bên chẵn phố Thanh Am

                   233

                     21

                  9.01

41

041

Bên lẻ phố Thanh Am

                   111

                     12

                10.81

42

042

Tổ dân phố 28

                     95

                     -  

                     -  

43

043

Tổ dân phố 29

                     95

                     23

                24.21

44

044

Tổ dân phố 30

                   141

                     -  

                     -  

45

045

Tổ dân phố 31

                   185

                     11

                  5.95

46

046

Tổ dân phố số 11-1

                   162

                     13

                  8.02

47

047

Tổ dân phố số 13-1

                     99

                     -  

                     -  

48

048

Tổ dân phố số 29

                   108

                     23

                21.30

49

049

Tổ dân phố số 30

                   158

                     -  

                     -  

50

901

Chùa Thanh Am tổ 24

                      1

                      1

              100.00

51

902

Chùa Thượng Cát tổ 12

                      1

                      1

              100.00

52

903

Chùa Gia Quất tổ 5

                      1

                      1

              100.00