Tin tức sự kiện nổi bật

Phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018
Ngày đăng 09/03/2018 | 19:27  | Lượt xem: 668

Sáng ngày 09/3/2018, tại Hội trường, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy; đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ; đồng chí Hoàng Thị Thúy - Phó phòng QLĐT quận; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Văn Chiến- Phó BTTTĐU; đồng chí Hoàng Văn Lực- Phó BT, Chủ tịch UBND; đồng chí Nguyễn Viết Thắng - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, thành viên Ban chỉ đạo; các đơn vị, trường học, doanh nghiệp, nhà chùa,  bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban CTMT,  các đại biểu đại diện cho nhân dân của 28 tổ dân phố và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tai hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Lực- Phó BT, Chủ tịch UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017. Cơ bản các chỉ tiêu đều đạt và vượt cao, đặc biệt với các kết quả nổi bật như: Gia đình văn hóa có 5.328/5.900 hộ đạt tỷ lệ 90,03% vượt chỉ tiêu giao 03%; có 22/28 TDP đạt tiêu chuẩn TDP VH, trong đó có 04 TDP tiêu biểu được UBND Quận khen thưởng 3 năm liền giai đoạn “2015 – 2016 – 2017” và nhiều tổ dân phố được khen thưởng tại hội nghị tổng kết của phường; 28/28 TDP thực hiện tốt quy ước tổ chức tiệc cưới tiết kiệm và đảm bảo VSATTP; thực hiện tang văn minh đạt 85,33%, tăng 15,33% theo chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị ĐBND 2017 đề ra ; công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội được tổ chức trang trọng, lành mạnh không có hiện tượng mê tín dị đoan, thực hiện tốt quy chế lễ hội đã ban hành. Đối với công tác xây dựng quỹ về cơ bản các tổ dân phố đều đạt và vượt chỉ tiêu vận động các loại quỹ và hoàn thành sớm như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 125.295.000đ, vận động xã hội hóa hỗ trợ trẻ em được 64.966.000đ; Quỹ vì người nghèo được 157.540.000đ ; Quỹ khuyến học được 60.000.000đ; Quỹ nghĩa trang được 690.000.000đ; vận động ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ bị lũ lụt với số tiền 139.690.000đ.

Đ/c Hoàng Văn Lực - Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2017

Hội nghị đã có 05 ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung đưa ra những giải pháp thực hiện trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chỉnh trang ngõ phố, xây dựng các mô hình Tổ dân phố xanh-sạch-đẹp; mô hình CLB dân-quân tình nguyên làm sạch môi trường…

Đ/c Nguyễn Thế Thạch - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng thời báo cáo cũng đã đánh giá kết quả tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân của 28 TDP, đã có 3.697/5212 đại diện các hộ gia đình tham dự họp đạt tỷ lệ 70,93%, với 131 ý kiến tham gia tậptrung vào một số lĩnh vực như: trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, cưới, tang văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và các biện pháp thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp”.

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng- BTĐU, Chủ tịch HĐND phường đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2017. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của phường: Đứng thứ nhất trong toàn quận; đạt danh hiệu cờ thi đua xuất sắc của Thành phố, tiếp tục được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua và đề nghị tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang... Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục dứt điểm trong năm 2018 như: Công tác TTĐT, VSMT...Để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong năm 2018, đề nghị phường cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cả hệ thống chính trị: các tổ chức xây dựng quy chế hoạt động, quy trình nội bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc và hiệu quả.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ phường đến TDP phải thường xuyên liên tục chủ động bám sát thực tế, kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm kịp thời.

3. Nêu gương vai trò người đứng đầu cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện Nghị quyết HNND, nói phải đi đôi với làm để nhân dân noi theo.

4.Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn về tiêu chí và ý nghĩa của chủ đề “Vì một Long Biên xanh- sạch- đẹp"

5. Tập trung xây dựng phường văn minh đô thị từ cơ quan, trường học, NVH tổ dân phố, tuyến phố đảm bảo xanh, sạch, đẹp, chủ động giao cho TDP thực hiện, kiểm tra đánh giá thi đua bằng hình thức thi đua đa dạng phong phú.

6. Các tổ dân phố căn cứ vào thực tể của tổ để đăng ký cho phù hợp là TDP xanh, sạch, đẹp. Phường tổ chức đánh giá, chấm điểm và  công nhận các tổ dân phố dựa trên các tiêu chí: “Xanh - Sạch - Đẹp” để có sự thi đua  giữa các tổ dân phố và các đơn vị.

Các ngành đoàn thể, các tổ dân phố kí cam kết thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2018

Năm 2018, để thực hiện hiệu Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị: Đảng ủy, UBND, MTTQ, các đoàn thể và toàn thể nhân dân quyết tâm phấn đấu xây dựng phường Thượng Thanh ngày càng “xanh-sạch- đẹp