Tin tức sự kiện nổi bật

Kết quả phong trào thi đua trong CBCCVCNLĐ cơ quan phường Thượng Thanh năm 2017.
Ngày đăng 19/01/2018 | 15:48  | Lượt xem: 714

Năm 2017 được Thành phố chọn là năm “Kỷ cương hành chính”, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 26, triển khai các Chương trình toàn khóa của Quận ủy Long Biên. Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ quận Long Biên và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường, UBND phường, BCH Công đoàn phường đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) trong cơ quan phường khắc phục mọi khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn lao động quận Long Biên, Đảng ủy phường Thượng Thanh, Ban chấp hành Công đoàn phường đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVCNLĐ cơ quan. Hưởng ứng năm vì lợi ích đoàn viên, hoạt động của công đoàn phường đã có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức, tập trung chăm lo, quan tâm đến những lợi ích thiết thực của đoàn viên như tổ chức chương trình vui hội Trăng rằm, tặng quà khuyến học cho con em CBCCVCNLĐ cơ quan, tặng quà cho cán bộ đoàn viên công đoàn thuộc đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7, thi cắm hoa giữa các nam đoàn viên nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng trong CBCCVCNLĐ cơ quan, tập trung thành 03 đợt với những nội dung cụ thể, thiết thực, được CBCCVCNLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh được chú trọng thực hiện, thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ đoàn viên. Trong năm 2017, Công đoàn phường đã phối hợp thành lập 01 Công đoàn doanh nghiệp, đã kết nạp mới 10 đoàn viên, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng - PCT UBND, Chủ tịch Công đoàn phường báo cáo tổng kết phong trào thi đua trong CBCCVCNLĐ năm 2017

Hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp phát động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã đoàn kết, tích cực, trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hăng hái lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và Đất nước. Kết quả phong trào thi đua trong CBCCVCNLĐ năm 2017 đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể có những tiến bộ vượt bậc. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển mạnh, đồng đều về các mặt. Công tác cải cách hành chính được thực hiện một cách bài bản, hiệu quả; ý thức, trách nhiệm, kỷ cương hành chính được tăng cường, góp phần quan trọng trong việc xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ CBCCVCNLĐ; thực hiện tốt mô hình CQĐT và mô hình hoạt động bộ phận một cửa cấp phường, triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Từ những kết quả nổi bật năm 2017, 19/27 phòng ban ngành quận Long Biên đã xếp loại thi đua phường Thượng Thanh ở vị trí từ thứ 1 đến thứ 5, trong đó nhiều nội dung được xếp ở vị trí thứ 1/14 phường như VHTT, giáo dục, Ban pháp chế, Ban kinh tế của HĐND, Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy... Phường tiếp tục giữ vững phường đạt chuẩn mô hình cơ quan điện tử và bộ phận “Một cửa” phường. Tổng kết thi đua khen thưởng năm 2017 phường Thượng Thanh là đơn vị đứng thứ 1/14 phường; Công đoàn phường tiếp tục được LĐLĐ quận ghi nhận là vững mạnh xuất sắc đứng thứ hai trên 14 phường, được LĐLĐ Thành phố tặng bằng khen; Đảng bộ được quận ủy Long Biên khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cán bộ và nhân dân phường được vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Thành phố và được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ.

Đ/c Phan Thị Thu Hằng - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận tặng thưởng cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Nhằm động viên phong trào thi đua trong CBCCVCNLĐ cơ quan phường năm 2017, các cấp, các ngành đã có nhiều nội dung khen thưởng các tập thể, cá nhân phường Thượng Thanh.  Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã khen thưởng 82 lượt cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 45 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Có 02 đồng chí được UBND quận công nhận danh hiệu “người tốt việc tốt”; 07 đồng chí được UBND quận tặng danh hiệu “chiến sỹ thi đua cơ sở”; 04 đồng chí được UBND quận khen thưởng có thành tích trong phong trào thi đua năm 2017; 01 đồng chí được UBND Thành phố tặng bằng khen cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Để tiếp tục giữ vững, phát huy những kết quả đã đạt được năm 2017, thiết thực lập thành tích kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận, thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Vì quận Long Biên xanh – sạch – đẹp” và chủ đề của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Công đoàn phường sẽ phát huy vai trò chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền chỉnh sửa, bổ sung quy chế khen thưởng, làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng các điển hình tiêu biểu thúc đẩy phong trào với nội dung cụ thể, rõ mục tiêu, hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng và điều kiện của phường. Từng đồng chí CBCCVCNLĐ cơ quan tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi, liên tục, hiệu quả góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn phường năm 2018.