Tin tức sự kiện nổi bật

Giao ban hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, phường 7 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 03/08/2017 | 16:38  | Lượt xem: 707

Sáng 03/08/2017, tại phòng họp 1 UBND phường Thượng Thanh, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Long Biên đã tổ chức hội nghị giao ban với Trưởng, Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các phường trên địa bàn. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên; các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; đại biểu Thường trực HĐND phường Thượng Thanh

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Thị Kim Oanh - Phó ban chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận, phường 07 tháng đầu năm 2017, hội nghị đã thảo luận về kết quả giám sát và các vấn đề liên quan đến quy trình thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát.

Hội nghị đã nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường Thượng Thanh trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ban, đó là : Hoạt động giám sát chuyên đề và thực hiện các cuộc khảo sát đối với những vấn đề cần quan tâm.

Trao đổi tại hội nghị, có 13 ý kiến của Ban kinh tế - xã hội HĐND các phường  nêu lên những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát như : đa số các thành viên trong Ban đều mới tham gia đảm nhiệm công việc nên kỹ năng hoạt động chưa cao; lĩnh vực đảm nhiệm rộng, công tác giám sát chưa bao quát được tất cả các mảng việc phụ trách, bên cạnh đó một số lĩnh vực phụ trách các thành viên Ban chuyên môn chưa sâu nên dẫn đến đôi lúc khó khăn, cần ý kiến tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn.

Qua các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên ghi nhận sự cố gắng của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các phường trong công tác xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch giám sát và thực hiện các cuộc giám sát, đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện tốt chức năng thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND phường, ngoài việc tuân thủ đúng quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và các nguyên tắc tiến hành hoạt động thẩm tra giám sát, đòi hỏi lãnh đạo và thành viên của Ban phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao các kỹ năng giám sát; phải có tâm huyết cao với hoạt động của Ban đồng thời phải có bản lĩnh dám nói, dám nêu lên sự thật, bảo vệ lẽ phải. Do đó, các đại biểu HĐND là thành viên Ban Kinh tế - Xã hội cần nỗ lực cố gắng, tự bổ sung cho mình những kỹ năng cơ bản, cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là đại biểu của dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận chỉ đạo : trong 05 tháng cuối năm, các Ban HĐND phường bám sát kế hoạch hoạt động năm 2017, điều chỉnh các nội dung cần giám sát, khảo sát; công tác giám sát khảo sát của Ban Kinh tế - Xã hội cần toàn diện hơn; giám sát có trọng tâm, nắm chắc quy định của pháp luật, nắm chắc quy trình; khảo sát có đầy đủ chứng cứ dữ liệu, khách quan và chính xác. Thời gian tới, Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận sẽ tiếp tục phối hợp với các Ban HĐND phường để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát năm 2017 cũng như các hoạt động chuyên môn khác góp phần nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Một số hình ảnh hội nghị :

Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND quận Long Biên phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Kim Oanh - Phó ban chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận báo cáo kết quả hoạt động 07 tháng đầu năm