Tin tức sự kiện nổi bật

Hội nghị tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng năm 2023
Ngày đăng 16/03/2023 | 15:52  | Lượt xem: 173

Sáng ngày 16/03/2023, tại Hội trường, UBND phường Thượng Thanh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, cán bộ công chức và người lao động cơ quan phường; Cơ quan Công an phường; các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, thành viên các tổ hòa giải, công tác viên dân số, chi hội trưởng phụ nữ. Đồng chí Trần Thị Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND phường chủ trì buổi hội nghị truyên truyền Luật phòng chống tham nhũng.

 

(Đ/c tiến sĩ Lê Thị Hoa - Trưởng Bộ môn lý luận Nhà nước và Pháp luật Học viện Hành chính Quốc gia)

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên tiến sĩ. Lê Thị Hoa - Trưởng Bộ môn lý luận Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia tuyên truyền các nội dung về Luật phòng, chống tham nhũng và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật liên quan đến các nội dung cơ bản trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng...; Các nội dung quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; quy định chung về công khai minh bạch hoạt động và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tìm hiểu về việc tố cáo hành vi tham nhũng...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật, nhằm siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan và trong cộng đồng dân cư. Thực hiên tốt việc“Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” tuân thủ nghiêm quy tắc ứng xử chuẩn mực đạo đức, công vụ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phường, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, xây dựng ý thức tự giác trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và ý thức đấu tranh phát hiện hành vi tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn phường./.