Tin tức sự kiện nổi bật

Hội nghị đại biểu nhân dân phường Thượng Thanh năm 2023.
Ngày đăng 03/03/2023 | 11:22  | Lượt xem: 226

Ngày 02/3/2023, tại hội trường, UBND – UBMTTQ Việt Nam phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023 “Bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao chất lượng tổ dân phố văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh, chăm lo đời sống nhân dân hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên”.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân – UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Long Biên; đồng chí Lê Thị Hương – Trưởng phòng VHTT; đồng chí Vũ Thế Tân - Phó Chủ tịch Hội CCB Quận Long Biên; đồng chí Hoàng Ngọc Quang - Ủy viên Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận Long Biên; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Vũ Trọng Thư – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch MTTQ phường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí Bí thư Chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban CTMT, và đại biểu nhân dân tại các tổ dân phố trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Viết ThắngUVTV, Chủ tịch UB MTTQ phường báo cáo kết quả tổ chức hội nghị nhân dân tổ dân phố

Năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, cán bộ và nhân dân phường Thượng Thanh luôn thi đua, lập nhiều thành tích và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội như :  Số hộ đạt gia đình văn hóa 6439/6946 hộ, đạt 92,4% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 2022 là 1,34%). Có 827 hộ được tặng giấy khen hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục, giai đoạn 2020 – 2022; 15/16 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa đạt tỷ lệ 93,75 % (vượt chỉ tiêu Nghị quyết 12,5%) trong đó có 04 tổ dân phố văn hóa và 06 tổ dân phố “xanh –sạch – đẹp” tiêu biểu được UBND Quận khen thưởng (vượt chỉ tiêu nghị quyết 50%). Tỉ lệ thực hiện tang văn minh đạt 95,8% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết là 10,8%). Các loại quỹ đều đạt và vượt chỉ tiêu (trong đó Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” đạt 161,68%; Quỹ “Vì người nghèo” đạt 121,72%; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 120,18%). Các loại quỹ đều được quản lý và sử dụng đúng quy định. Việc duy trì nề nếp tổng vệ sinh sáng thứ bảy hàng tuần được thực hiện nghiêm túc  trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa. Năm 2022 trên địa bàn có 258 công trình xây dựng, 100% các công trình xây dựng có phép và thực hiện niêm yết giấy phép theo quy định; thu thuế xây dựng gần 3 tỷ đồng. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ các dự án thi công trên địa bàn phường. Có 16 mô hình dân vận khéo được quận công nhận. Tổ chức 36 buổi đối thoại với các hộ dân trong phạm vi GPMB, đến nay đã có 4 dự án sạch được bàn giao và 7 dự án thực hiện GPMB trên 70%, các dự án được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Chương trình hành động năm 2023 của phường đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp cơ bản, tập trung thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ dân phố văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh, chăm lo đời sống nhân dân hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên", thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội, phấn đấu 100% tổ dân phố đăng ký thi đua xây dựng Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh và thực hiện tốt các chỉ tiêu phong trào đã đề ra.

Đồng chí Vũ Trọng Thư - PBT, Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị ĐBND năm 2022

Phát huy tinh thần dân chủ, dân biết, dân bàn, hội nghị đã lắng nghe 3 ý kiến phát biểu của đại biểu nhân dân, tổ dân phố, đoàn thể bàn các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2023 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy phường đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh, để đạt được chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023, UBND - UBMTTQ phường phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tổ dân phố trong công tác triển khai thực hiện, bám sát chủ đề năm 2023 với tiêu chí đã đề ra. Phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát của MTTQ, các đoàn thể. Phát hiện và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, mang lại sức lan tỏa trên toàn địa bàn phường. Các nội dung tồn tại, kiến nghị đã nêu tại hội nghị đại biểu nhân dân của tổ dân phố và phường cần được xem xét, lập kế hoạch thực hiện rõ tiến độ, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Với sự nhất trí cao, hội nghị đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2023, đồng thời đại diện các đoàn thể và 17 tổ dân phố đã thực hiện ký cam kết với phường, biểu thị quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trong chương trình hành động, nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023.

Đại diện các đoàn thể, các tổ dân phố ký cam kết tại hội nghị