Tin tức sự kiện nổi bật

Hội LHPN phường Thượng Thanh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ngày đăng 15/02/2017 | 10:13  | Lượt xem: 579

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 15/02/2017 tại hội trường UBND phường Thượng Thanh, Hội LHPN phường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên của hội nghị có đồng chí: Lưu Thị Hà – Quận ủy viên - Chủ Tịch Hội LHPN quận; đồng chí Dương Thị Hồng – Đảng ủy viên – Chủ Tịch Hội LHPN phường Thượng Thanh, các đồng chí trong Ban thường vụ Hội và các bà, các chị là chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó các chi hội phụ nữ trực thuộc Hội đã về dự hội nghị đông đủ.

 Tạị hội nghị đồng chí Lưu Thị Hà – Chủ Tịch Hội LHPN quận đã quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đại biểu hội LHPN Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016- 2021.  Nghị quyết đã đề ra với chủ đề "Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Với chủ đề đó, Nghị quyết xác định được mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Mục tiêu chung được xác định trong Nghị quyết đó là "Đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, trí tuệ nâng cao trinh độ, năng lực mọi mặt, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn mịnh, hiện đại".

 Bên cạnh việc xác định mục tiêu cụ thể, Nghị quyết cũng đã triển khai phong trào thi đua "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc" và triển khai các cuộc vận động:"Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang" và "Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch".

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh  3 nhiệm vụ trọng tâm là:

- Vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết  Đại hội đại biểu Hội LHPN Thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Thượng Thanh nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt toàn nhiệm kỳ, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp, từ quận đến cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội LHPN phường năm 2017 và nhiệm kỳ 2016 -2021.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Lưu Thị Hà - QUV, Chủ tịch Hội LHPN quận quán triệt Nghị quyết