Tin tức sự kiện nổi bật

Thượng Thanh quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày đăng 16/01/2017 | 08:00  | Lượt xem: 504

Ngày 15/01/2017, tại hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức 02 lớp quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập Chỉ thị số 05, chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên của hội nghị là đồng chí Phạm Ngọc - giảng viên cao cấp, trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Lưu Đắc Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy; đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên của Đảng bộ phường.

Tại buổi học tập, đảng viên trong Đảng bộ phường đã được nghe đồng chí đồng chí báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đó là:

Chuyên đề về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

Chuyên đề về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Chuyên đề về thực hiện có hiệu qủa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Đồng thời đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt kỹ tới các đảng viên 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đã phân tích để đảng viên nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái để các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm và điều chỉnh.

Kết thúc buổi học, đồng chí Phạm Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy trình bày Chương trình hành động của Đảng bộ phường thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chương trình hành động đã chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận như: HĐND-UBND, UBKT Đảng ủy, Khôi Dân vận, VPĐU, MTTQ và các đoàn thể, Công an phường; đặc biệt đối với các chi bộ xây dựng kế hoạch, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân về nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau buổi học tập nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy hướng dẫn nội dung viết bài thu hoạch, yêu cầu 100% đảng viên toàn Đảng bộ nghiêm túc viết bài thu hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập Chỉ thị số 05 chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để đánh giá nhận thức của đảng viên sau đợt học tập.

Hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Các đồng chí đảng viên học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII