Tin tức sự kiện nổi bật

HĐND phường Thượng Thanh khóa III tổ chức kỳ họp thứ XII
Ngày đăng 08/06/2021 | 17:03  | Lượt xem: 122

Sáng ngày 08/6/2021, tại hội trường UBND, HĐND phường Thượng Thanh khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ XII để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Minh Hồng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Viết Thắng – UVTV, Chủ tịch UBMTTQ phường; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng phó các ngành đoàn thể, các ông bà là đại biểu HĐND phường và một số cán bộ công chức chuyên môn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, đồng chí Trần Trần Thị Thanh Hồng - PCT UBND đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; đồng chí Bùi Quang Cự - PCT UBND đã thông qua Tờ trình của UBND về phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách phường năm 2020, Tờ trình về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi sử dụng nguồn kinh phí kết dư ngân sách năm 2020. Các Ban Pháp chế, Ban Kinh tế của HĐND phường đã thông qua báo cáo thẩm tra.

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình của UBND, các ông bà đại biểu HĐND phường đều hoàn toàn thống nhất với các nội dung trình tại kỳ họp.

Sau gần 02 giờ tổ chức, kỳ họp thứ XII của HĐND phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2021; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2020.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng - PCT UBND báo cáo tại kỳ họp

Đ/c Bùi Quang Cự - PCT UBND thông qua các Tờ trình của UBND tại kỳ họp

Đ/c Phạm Thị Minh Hồng - BTĐU, Chủ tịch HĐND phường phát biểu bế mạc kỳ họp