Tin tức sự kiện nổi bật

Cơ quan phường Thượng Thanh siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống Covid-19
Ngày đăng 01/06/2021 | 15:26  | Lượt xem: 109

Trước tình tình phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện văn bản số 1597/UBND-KGVX của UBND TP Hà Nội v/v tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Thượng Thanh đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tại cơ quan phường.

Tinh thần chống dịch tại cơ quan phường Thượng Thanh đã được nâng lên mức cao nhất. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan được quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản 1597 của UBND TP; đặc biệt khi đi ra khỏi Thành phố phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan và báo cáo lại khi quay trở về, đồng thời khai báo y tế online tại website https://tokhaiyte.vn/ và các ứng dụng NCOVI, Bluezone trong vòng 24h từ khi có mặt tại Thành phố.

Các cuộc họp, hội nghị đông người được hạn chế tổ chức. Các cuộc họp khi tổ chức đều đảm bảo phòng chống dịch: ngồi giãn cách 2m, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, sử dụng quạt, mở cửa sổ để tạo sự thông thoáng, hạn chế dùng điều hòa.

Mọi công dân đến liên hệ công tác, giải quyết TTHC đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế ngay từ cổng trụ sở.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC sắp xếp ghế ngồi giãn cách, không tập trung đông người.

Các bộ phận chuyên môn hạn chế mời công dân lên gặp trực tiếp, có thể trao đổi, hướng dẫn người dân qua điện thoại. 100% các phòng làm việc bố trí nước rửa tay sát khuẩn. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn khi làm việc.

Trong thời gian tới, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường Thượng Thanh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, đồng thời tuyên truyền vận động người thân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm góp phần cùng với nhân dân Thủ đô đẩy lùi dịch bệnh.

Một số hình ảnh:

 

 

Cán bộ, công chức và người dân chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch tại cơ quan phường