thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động tại Công ty du lịch Nicotex Tour
Ngày đăng 08/01/2019 | 15:12  | Lượt xem: 420

- Vị trí và số lượng tuyển dụng:

+ Nhân viên điều hành tour: 01 người

+ Nhân viên sale tour trong nước: 04 người.

Chi tiết nội dung tuyển dụng vui lòng xem tại đây