thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển sinh vào các trường CAND năm 2018
Ngày đăng 02/04/2018 | 15:36  | Lượt xem: 484

Ngày 22/03/2018, Công an quận Long Biên đã ban hành Thông báo số 19/TB-CALB về việc tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân năm 2018.

Chi tiết Thông báo vui lòng xem tại đây.