thông báo

Thông báo kết quả thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023
Ngày đăng 24/04/2023 | 15:46  | Lượt xem: 3597

Ngày 24/4/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023 ban hành Thông báo số 19/TB-HĐTD về kết quả thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023;

Căn cứ kết quả thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023,

Hội đồng tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023 (Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả điểm thi vòng 2 (hình thức thi phỏng vấn) kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023 (Có biểu chi tiết kèm theo).

Hội đồng tuyển dụng không giải quyết phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND quận, UBND các phường có chỉ tiêu tuyển dụng, đăng trên Thông tin tuyển dụng - Cổng thông tin điện tử quận Long Biên (www.longbien.hanoi.gov.vn)./.

Thí sinh tải chi tiết thông báo tại đây!