thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (trắc nghiệm trên máy vi tính), hướng dẫn đóng lệ phí và đính chính thông tin thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023
Ngày đăng 10/04/2023 | 09:36  | Lượt xem: 870

Ngày 10/4/2023, HĐTD công chức phường ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 (trắc nghiệm trên máy vi tính), hướng dẫn đóng lệ phí và đính chính thông tin thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023.

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND quận Long Biên về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023,

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC QUẬN LONG BIÊN

 

Triệu tập thí sinh: (Có danh sách kèm theo)

Tham dự thi vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy vi tính) môn kiến thức chungmôn ngoại ngữ - kỳ thi tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Long Biên năm 2023.

Thời gian: Ngày 16/4/2023 (Chủ nhật)

Ca 1: 08h00 bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi.

Ca 2: 10h00 bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi

Địa điểm: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội.

(Số 220 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội)

* Lưu ý: Thí sinh đến trước giờ thi 15 phút; tập trung trước cửa phòng thi theo hướng dẫn để kiểm tra CMND (hoặc CCCD), chụp ảnh, phát mật khẩu đăng nhập cá nhân trước khi vào phòng thi (Thí sinh chỉ được mang bút vào phòng thi).

Các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi (Theo danh sách triệu tập) nộp lệ phí thi tuyển 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) về Hội đồng tuyển dụng công chức quận Long Biên. Thí sinh không nộp lệ phí thi đúng thời hạn coi như không có nhu cầu dự thi. Hội đồng tuyển dụng loại tên của thí sinh khỏi danh sách thi.

Nếu thông tin của thí sinh có sai sót cần phải đính chính (so với phiếu đăng ký dự tuyển đã nộp), thí sinh làm đơn theo mẫu gửi kèm và mang theo Căn cước công dân đến phòng Nội vụ quận Long Biên để đối chiếu, điều chỉnh. Hội đồng tuyển dụng không đính chính đối với các trường hợp bổ sung, thay đổi thông tin so với phiếu đăng ký dự tuyển đã nộp. Quá thời gian quy định, nếu các thí sinh không có ý kiến khác được hiểu là thống nhất với các thông tin trong danh sách tại Thông báo này.

- Thời gian thu lệ phí và tiếp nhận đơn đề nghị đính chính: Từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 13/4/2023 (Sáng từ 08h00’ đến 11h30’; Chiều từ 13h30’ đến 17h30’)

- Địa điểm thu lệ phí và tiếp nhận đơn đề nghị đính chính : Phòng Nội vụ quận Long Biên (Số 01 phố Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)./.

Thí sinh tại Thông báo triệu tập chi tiết tại đây