thông báo

Thông báo về việc rà soát nhu cầu vay vốn và phối hợp triển khai cho vay nhà ở xã hội theo NQ số 11/NQ-CP của Chính phủ.
Ngày đăng 18/11/2022 | 10:37  | Lượt xem: 163

Thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi phát triển Kinh tế - Xã hội và triển khai Công văn số 271/CV-NHCSXH ngày 28/10/2022 của Ngân hàng CSXH quận Long Biên về việc rà soát nhu cầu vay vốn và phối hợp triển khai cho vay nhà ở xã hội theo NQ số 11/NQ-CP của Chính phủ.

UBND phường Thượng Thanh thông báo nội dung cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội; Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở cụ thể như sau:

Có văn bản kèm theo!

Mọi thông tin đăng ký xin gửi về UBND phường Thượng Thanh qua bộ phận LĐTB&XH phường đồng chí Phạm Thị Thanh Duyên, SĐT: 0842.489.007 hoặc mail: Phamthithanhduyen_longbien@hanoi.gov.vn trước ngày 18/11/2022 thứ 6 để tổng hợp báo cáo UBND quận theo quy định./.