thông báo

Thông báo
Ngày đăng 25/07/2022 | 13:44  | Lượt xem: 377

Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất ngày 22/7/2022 của UBND quận Long Biên khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch A.3/CXKO, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Ngày 25/7/2022, UBND phường Thượng Thanh ký ban hành Thông báo số 596/TB-UBND về việc niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất ngày 22/7/2022 của UBND quận Long Biên đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng công viên, hồ tại ô quy hoạch A.3/CXKO, phường Ngọc Thụy, phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: TBUB596.