thông báo

Thông tin về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND TP Hà Nội
Ngày đăng 20/06/2019 | 15:46  | Lượt xem: 278

Ngày 18/06/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã thông tin một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 10-14/6/2019.

Chi tiết Thông báo vui lòng xem tại đây