thông báo

Thông báo về mức quà và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Ngày đăng 25/01/2019 | 10:43  | Lượt xem: 1941

UBND phường Thượng Thanh thông báo về việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cụ thể như sau:

 1. VỀ MỨC QUÀ CỦA CÁC CẤP:
 1. Quà từ nguồn Trung ương:
  1. Mức 400.000 đồng/suất gửi tới:
 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
 • Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;
 • Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
 • Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng;
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
  1. Mức 200.000đồng/suất gửi tới:
 • Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;
 • Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);
 • Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân);
 • Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
 • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
 • Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.
 1. Quà từ nguồn của Thành phố Hà Nội:
  1. Đối tượng chính sách:
 • Mức 1.000.000 đồng/suất gửi tới:
 • Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động kháng chiến;
 • Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên;
 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng);
 • Người có công giúp đỡ cách mạng;
 • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Cán bộ Tiền khởi nghĩa);
 • Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
 • Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp;
 • Người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày;
 •  Đại diện của thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi liệt sĩ);
 • Mức 500.000 đồng/suất gửi tới:
 • Con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hưởng trợ cấp hàng tháng;
 • Đại diện thờ cúng 01 liệt sĩ (01 liệt sỹ được hưởng 1 suất quà);
 • Quân nhân tham gia kháng chiến chống  Mỹ đã phục viên xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng (QĐ 42);
 • Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên về địa phương đang hưởng trợ cấp hành tháng (QĐ 53);
 • Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ thôi việc theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
  1. Đối với người cao tuổi
 • Người cao tuổi trên 100 tuổi: 1.200.000đồng/người;
 • Người tròn 100 tuổi: 1.500.000 đồng/người (đã bao gồm 05 m vải lụa đỏ) (kèm thiếp chúc tết của Chủ tịch Nước);
 • Người tròn 90, 95 tuổi: 1.000.000 đồng/người (kèm thiếp mừng thọ của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội);
 • Người cao tuổi (70, 75, 80, 85): 700.000đ/người.
  1. Đối với hộ nghèo:     Mức 300.000 đồng/hộ
 1.  Quà từ nguồn của quận Long Biên
  1. Đối với đối tượng Người có công:
 • Mức quà 1.000.000đ/suất và 01 túi quà trị giá 500.000đ của quận gửi tới:
 • Mẹ Việt Nam anh hùng;
 • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng);
 • Gia đình chính sách ốm đau có hoàn cảnh KK được Quận thăm tại nhà;
 • Mức 500.000 đồng/suất kèm thiếp chúc tết của quận gửi tới:
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động kháng chiến;
 • Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên;
 • Người có công giúp đỡ cách mạng;
 •  Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Cán bộ Tiền khởi nghĩa);
 • Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
 •  Người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp  hàng tháng;
 • Người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày;
 • Đại diện của thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi liệt sĩ);
 • Đại diện gia tộc thờ cúng từ 02 liệt sĩ trở lên.
 • Mức 300.000 đồng/suất gửi tới:
 • Con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hưởng trợ cấp hàng tháng;
 • Đại diện thờ cúng 01 liệt sĩ;
 • Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên xuất ngũ về địa phương đang hưởng trợ cấp hàng tháng (QĐ 42);
 • Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ đã phục viên về địa phương đang hưởng trợ cấp hành tháng (QĐ 53);
 • Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ thôi việc theo quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
 • Người đang hưởng trợ cấp tuất người có công hàng tháng mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị thường xuyên, dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn...
 • Cựu thanh niên xung phong không hưởng trợ cấp hàng tháng hiện mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị thường xuyên, dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn….
  1. Đối với đối tượng Bảo trợ xã hội khác đang hưởng TCXH hàng tháng: Mức quà: 300.000đ/người.
 • Đối tượng: người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; Người từ đủ 16-22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, CĐ, ĐH văn bằng thứ nhất; Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên hiện mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh phải điều trị thường xuyên, dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn…
  1. Đối với Người cao tuổi:
 • Người tròn 100 tuổi: Mức quà 1.000.000 đồng và 01 bức Thọ tỷ nam sơn.
 • Người tròn 90 tuổi: Mức quà 500.000đ.
  1. Đối với hộ nghèo – hộ cận nghèo năm 2019:
 • Hộ nghèo: Mức 300.000 đồng/hộ.
 • Hộ cận nghèo: Mức 200.000 đồng/hộ.
  1. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Mức 300.000 đồng/trẻ.  
 1. Quà từ nguồn Ngân sách, nguồn quỹ và nguồn vận động của Phường:
 • Mức 1.000.000 đồng/suất (trong đó có 01 túi quà trị giá 500.000đ và 500.000đ  tiền mặt) gửi tới:
 • Đối tượng được lãnh đạo quận, phường thăm tại nhà.
 • Người cao tuổi tròn 100 tuổi.
 • Mức 500.000 đồng/suất gửi tới:
 • Cán bộ tiền khởi nghĩa;
 • Thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Người cao tuổi tròn 90;
 • Hộ nghèo năm 2019.
 • Mức quà 300.000đ/suất:
 • Người thờ cúng Bà mẹ VNAH;
 • Con người Hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
 • Người có công, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
 • Người hưởng tuất người có công không được nhận quà của quận;
 • Hộ cận nghèo năm 2019;
 1. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM HỎI, TẶNG QUÀ  
 1. Thăm và tặng quà tại  gia đình trước hội nghị (Bà Ngô Thị Lục, NCT tròn 100 tổ 26; Bà Trương Thị Ất, NCT tròn 100 tổ 25; Ông Trần Văn Nam BB2 tổ 21):

1.1: Thời gian: Từ 8h00-9h, ngày 23/1/2019

1.2: Thành phần: Lãnh đạo quận (theo thông báo số 634-TB/QU ngày 27/12/2018  của Quận ủy Long Biên); Lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND, các ban ngành đoàn thể phường; BTCB, TT.TDP, MTTQ tổ dân phố số 25,26, 21.

 1. Tổ chức gặp mặt tặng quà các đối tượng chính sách tại phường:

2.1: Thời gian: 9h, ngày 23/1/2019

2.2: Địa điểm: Hội trường UBND phường.

2.3: Thành phần: Lãnh đạo quận (theo thông báo số 634-TB/QU ngày 27/12/2018 của Quận ủy Long Biên); Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND – MTTQ; Các ban ngành đoàn thể của phường; Đại diện các đơn vị tặng quà; Các bộ phận liên quan; Người cao tuổi tròn 90, Cán bộ tiền khởi nghĩa, TB ¼; Đại diện người có công, gia đình chính sách, trẻ em , đối tượng bảo trợ xã hội; Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; Các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố.

 1. UBND phường tổ chức thành đoàn thăm hỏi tặng quà tại nhà đối với đại diện người cao tuổi, người có công, Gia đình chính sách già yếu, ốm đau bệnh tật:

3.1: Thời gian: Ngày 24/1/2019 (tức ngày 19/12 âm lịch – thời gian cụ thể và đối tượng được tặng quà UBND phường thông báo sau);

3.2: Thành phần: Lãnh đạo Đảng Ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQ các ngành đoàn th, Hội Người cao tuổi phường; Các TDP có đối tượng được thăm tặng quà (UBND phường có thông báo sau).

 1. Tổ chức thăm hỏi tặng quà của các cấp đối với người có công, Gia đình chính sách của các tổ dân phố:

4.1: Thời gian: Ngày 24, 25/1/2019 (tức ngày 19, 20/12 âm lịch);

4.2: Thành phần: Đối với quà của các cấp các đồng chí tổ trưởng dân phố báo cáo cấp ủy chi bộ tổ chức thành đoàn (gồm các chi hội đoàn thể của tổ dân phố) thăm hỏi, tặng quà tại nhà từng đối tượng chính sách tại tổ dân phố của mình.

 1. Tổ chức thăm viếng đài tưởng niệm, nghĩa trang, các đình đền chùa trên địa bàn:

4.1: Thời gian:  8h30, ngày 30/1/2019 (tức ngày 25/12 âm lịch) xe đón tại UBND Phường.

4.2: Thành phần: Các đ/c lãnh đạo Đảng, Chính quyền Phường, các đ/c cán bộ khối cơ quan phường, Trưởng các ban ngành, đoàn thể phường.

 1. MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý:
 1.  Về quà tặng của trung ương:
  • Mỗi người chỉ nhận 01 suất quà tặng của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là 2 đối tượng trở lên có đủ điều kiện hưởng cả 2 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức cao nhất, nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.
  • Đại diện thân nhân liệt sỹ là một người duy nhất trong toàn bộ thân nhân liệt sỹ còn sống được nhận 01 suất quà. Trường hợp đại diện thân nhân liệt sỹ đồng thời là người có công được nhận quà của Chủ tịch nước thì cử đại diện thân nhân còn lại của liệt sỹ để nhận 01 suất quà đối với đại diện thân nhân của liệt sỹ. Trường hợp thân nhân liệt sỹ chỉ có duy nhất một người còn sống đồng thời người đó thuộc đối tượng được tặng quà của Chủ tịch Nước thì người đó được nhận thêm 01 suất quà đối với đại diện thân nhân liệt sỹ. Trường hợp thân nhân liệt sỹ còn 2 người trở lên còn sống đều được nhận quà của Chủ tịch nước thì cử 01 người nhận quà đối với đại diện thân nhân liệt sỹ.
  • Trường hợp các thân nhân trong một gia đình liệt sĩ tách hộ khẩu ở nhiều nơi thì chỉ giải quyết 01 suất quà cho 01 người đại diện thân nhân liệt sĩ; nơi quản lý liệt sĩ thực hiện việc tặng quà tới gia đình liệt sĩ;
  • Trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sỹ được nhận 01 suất quà. Mỗi một liệt sĩ thì đại diện người thờ cúng liệt sĩ sẽ được nhận một suất quà.
 2. Về quà tặng của Thành phố:

* Đối tượng người có công với cách mạng

a. Những trường hợp di chuyển từ tỉnh khác đến trước ngày 05/02/2019 (chưa được hưởng quà Tết ở tỉnh, cũ) và người có công chết từ ngày 01/01/2019 thuộc đối tượng tặng quà Tết của UBND Thành phố;

Trường hợp di chuyển hồ sơ liệt sĩ (bản sao) từ tỉnh khác đến thì không thuộc đối tượng tặng quà Tết của UBND Thành phố.

b. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bao gồm cả: bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) được tặng một suất quà.

- Trường hợp các thân nhân trong một gia đình liệt sĩ tách hộ khẩu ở nhiều nơi thì chỉ giải quyết 01 suất quà cho 01 người đại diện thân nhân liệt sĩ; nơi quản lý liệt sĩ thực hiện việc tặng quà tới gia đình liệt sĩ;

- Trường hợp gia đình liệt sĩ ủy quyền cho người trong gia tộc thờ cúng liệt sĩ thì người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ nhận mức quà 500.000 đồng/suất.

c. Đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ (liệt sĩ không còn thân nhân chủ yếu):

- Đối với mỗi một liệt sĩ thì đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ sẽ được nhận một suất quà mức 500.000 đồng/suất.

Giải quyết đối với các trường hợp gia đình liệt sĩ đang quản lý không còn thân nhân chủ yếu gồm:

+ Người thờ cúng liệt sĩ đã có quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội hàng năm hưởng trợ cấp một lần (nếu người thờ cúng đã chết thì người được tiếp tục uỷ quyền thờ cúng liệt sĩ được nhận quà thờ cúng);

+ Gia đình liệt sĩ không còn thân nhân: bố, mẹ, vợ hoặc chồng (không kể tái giá), con, người có công nuôi dưỡng mà chưa hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ, thì gia tộc uỷ quyền cho một người nhận quà thờ cúng liệt sĩ;

đ. Các trường hợp di chuyển trong Thành phố hoặc đi ngoại tỉnh kể từ ngày hướng dẫn thực hiện tặng quà này ban hành thì UBND phường nơi giới thiệu di chuyển giải quyết xong quà tặng mới làm thủ tục chuyển đi.

e. Một người được hưởng nhiều chế độ ưu đãi cá nhân chỉ được hưởng một suất quà tặng cao nhất. Một người được hưởng nhiều chế độ ưu đãi (cả chế độ ưu đãi cá nhân và gia đình) thì được hưởng một suất quà tặng cá nhân cao nhất và một suất quà tặng gia đình.

*Lưu ý: Một người vừa là đối tượng người có công, vừa là đối tượng công nhân viên lao động đã nghỉ hưu, mất sức của thành phố thì được hưởng 02 suất quà cá nhân (01 suất quà người có công và 01 suất quà công nhân viên lao động đã nghỉ hưu, mất sức).

f. Vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc vợ khác không thuộc đối tượng tặng quà.

g. Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”. Nếu người đứng tên trong Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” đã chết, thì đại diện gia đình gồm: bố, mẹ, vợ (chồng), con được nhận một suất quà tặng (Ví dụ: Gia đình ông Nguyễn Văn A được tặng Bằng “Có công với nước”, nay ông A chết, thì vợ ông A còn sống được nhận 01 suất quà; trường hợp nếu vợ ông A cũng chết thì đại diện các con được nhận 01 suất quà).

h. Trường hợp đối tượng vắng mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú chưa đến nhận quà trước Tết thì UBND phường lập danh sách chuyển đến Phòng Lao động - TB&XH; sau Tết, có Giấy mời mời đại diện thân nhân đối tượng đến nhận quà tại trụ sở UBND phường.

* Đối tượng hộ nghèo và người cao tuổi

a. Hộ nghèo: Căn cứ danh sách hộ nghèo năm 2019 đã được UBND các phường quyết định công nhận và được UBND cấp huyện phê duyệt (trừ các trường hợp đã có quyết định công nhận thoát nghèo) để làm cơ sở tặng quà Tết.

b. Người cao tuổi.

- Trường hợp người cao tuổi chết từ ngày 01/01/2019 đến trước ngày 05/02/2019 vẫn được giải quyết tặng quà.

-  Trường hợp người cao tuổi được tặng quà Tết thuộc đối tượng người có công với cách mạng, thì vẫn được tặng quà chúc thọ, mừng thọ theo quy định.

 1. Về quà của quận Long Biên:

- Nếu cá nhân được tặng quà đồng thời là thành viên hộ nghèo, cận nghèo thì ngoài xuất quà của hộ gia đình, cá nhân đó vẫn được nhận 01 suất quà của cá nhân.

- Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng trong độ tuổi trẻ em (Sinh năm 2003 trở lên) thì hưởng quà tặng của đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; Người từ đủ 16-22 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng đang học phổ thông, học nghề (văn bằng thứ nhất); trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là thành viên hộ nghèo, cận nghèo thì mỗi cá nhân vẫn được nhận 01 suất quà tặng 300.000đ/người và hộ gia đình vẫn được nhận 01 suất quà của hộ nghèo, cận nghèo (Ví dụ: Hộ nghèo A: trong hộ có 2 người khuyết tật nặng đặc biệt nặng thì sẽ được hưởng 2 suất quà cho 2 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng 01 suất quà của hộ nghèo)