thông báo

Thông báo niêm yết công khai hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hộ nghèo, cận nghèo phát sinh thực hiện rà soát cuối năm 2018
Ngày đăng 12/10/2018 | 10:17  | Lượt xem: 281

Ngày 08/10/2018, UBND phường Thượng Thanh đã ban hành Thông báo số 1118/TB-UBND về niêm yết công khai công khai hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trên địa bàn phường thực hiện rà soát cuối năm 2018

Danh sách cụ thể vui lòng xem tại đây