thông báo

THÔNG BÁO Tổ chức Phiên giao dịch việc làm quận Long Biên - Năm 2023
Ngày đăng 12/05/2023 | 11:20  | Lượt xem: 67

Thực hiện Kế hoạch số: 290/KH-UBND ngày 11/04/2023 của UBND quận về việc Tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với Thị trường lao động năm 2023

Chi tiết xem tại đây/documents/961568/0/KH-207-KH+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+phi%C3%AAn+giao+dich+vi%E1%BB%87c+l%C3%A0m.pdf/09f7c107-53fa-4ef9-a154-91c215f37e9a