thông báo

Phường Thượng Thanh thu thập thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19
Ngày đăng 30/09/2021 | 09:28  | Lượt xem: 756

Đây là thông tin quan trọng để UBND phường nắm bắt tình hình thực tế việc tiêm chủng trên địa bàn phường, là căn cứ để lập các kế hoạch tiêm trong thời gian tới. Cùng với đó kịp thời cập nhật, chỉnh sửa các trường hợp bị thiếu, sai sót thông tin trên dữ liệu tiêm chủng quốc gia.

UBND phường Thượng Thanh đề nghị người dân hiện đang sinh sống trên địa bàn phường (thường trú/tạm trú) thực hiện kê khai thông tin tình hình tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2HWst299JU1PvIAQM89ZOo8yDxAamtxKNgYv5D9juBPG4dQ/viewform

Đây là thông tin quan trọng để UBND phường nắm bắt tình hình thực tế việc tiêm chủng trên địa bàn phường, là căn cứ để lập các kế hoạch tiêm trong thời gian tới. Cùng với đó kịp thời cập nhật, chỉnh sửa các trường hợp bị thiếu, sai sót thông tin trên dữ liệu tiêm chủng quốc gia.

Một số lưu ý:

1. Một người có thể khai báo thông tin cho tất cả người thân, bạn bè (hiện đang sinh sống trên địa bàn phường).

2. Chỉ khai báo thông tin đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên.

3. Thông tin cung cấp cần trung thực, chính xác để đối chiếu với dữ liệu tiêm chủng quốc giá.

UBND phường rất mong nhận được sự phối hợp của toàn thể nhân dân!