thông báo

Phường Thượng Thanh phân khu vực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Thượng Thanh
Ngày đăng 08/09/2021 | 18:47  | Lượt xem: 504

Căn cứ văn bản chỉ đạo của các cấp, để đảm bảo triển khai hiệu quả công tác vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tiếp theo, UBND phường Thượng Thanh đã xây dựng Phương án số 16/PA-UBND về phân khu vực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường.

- Mục tiêu: Triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thành ủy, UBND Thành phố và các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy, UBND quận, Nghị quyết cảu Đảng ủy phường. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, chặt chẽ đồng thời khôi phục và từng bước đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, hình thành các lớp/khu vực để ngăn chặn lây lan và tập trung nhân lực, vật lực để phòng chống dịch bệnh tại các khu vực nguy cơ cao, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa phường Thượng Thanh trở về “vùng xanh” - trạng thái bình thường mới.

- Nguyên tắc:

1. Căn cứ vào các yếu tố, phân tích mức độ nguy cơ của dịch bệnh, đặc điểm địa lý – dân cư – sinh hoạt – sản xuất để tăng cường công tác phòng,
chống dịch.

2. Kiểm soát giao thông trên địa bàn phường, giữa các Khu vực.

Chi tiết Phương án vui lòng xem tại đây