thông báo

Thông báo niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thượng Thanh
Ngày đăng 12/04/2021 | 09:36  | Lượt xem: 458

Ngày 09/4/2021, UBND phường Thượng Thanh đã ban hành thông báo số 246/TB-UBND v/v niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ngày 25/6/2015 và Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND phường Thượng Thanh về việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; UBND phường Thượng Thanh thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Thông báo công khai danh sách cử tri trên hệ thống Đài truyền thanh phường và lớp 02 cổng thông tin điện tử phường: thuongthanh.longbien.hanoi.gov.vn (chuyên mục "Thông tin tuyên truyền" và "Thông báo".

2. Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: 13 địa điểm cụ thể

* Trụ sở UBND phường Thượng Thanh: số 02 đường Lý Sơn, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

* Khu vực bầu cử số 01 bao gồm cử tri tổ dân phố số 01, 03, chung cư Sông Hồng Rice City, Trường Cao đẳng Đường Sắt, đơn vị quâ đội: Đại đội 74

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 03.

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 02 bao gồm cử tri tổ dân phố số 04, 06.

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 04 (trường mầm non Thượng Thanh cũ)

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 03 cử tri chung cư Hà Nội Homeland

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: khu sinh hoạt cộng đồng tòa nhà CT 1A

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 04 cử tri tổ dân phố số 08

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 08

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 05 cử tri tổ dân phố số 11

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 11

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 06 cử tri tổ dân phố số 13

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 13

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 07: bao gồm cử tri tổ dân phố số 29, 30.

Địa điểm niêm yết: Nhà văn hóa tổ dân phố số 29-30

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 08 bao gồm cử tri tổ dân phố số 18, đơn vị quân đội: Viện Thuốc phóng thuốc nổ, Bảo tàng vũ khí, Nhà khách quân đoàn III.

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 18

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 09 bao gồm cử tri tổ dân phố số 19, 20

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 20

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 10 bao gồm cử tri tổ dân phố số 21, 22, chung cư nhà ở chiến sỹ công an huyện Gia Lâm

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 21

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

*  Khu vực bầu cử số 11 cử tri tổ dân phố số 24

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 24

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

* Khu vực bầu cử số 12 cử tri tổ dân phố số 26

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà văn hóa tổ dân phố số 26

Chi tiết danh sách vui lòng xem tại đây

Vậy UBND phường Thượng Thanh thông báo để nhân dân đến các địa điểm niêm yết danh sách cử tri như trên để kiểm tra, nếu có bổ sung, điều chỉnh, thông báo kịp thời cho cho tổ bầu cử để báo cáo ban chỉ đạo bầu cử phường kịp thời điều chỉnh theo quy định.