Thi Đua khen thưởng


Số văn bản 99/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2014
Ngày có hiệu lực 01/08/2015
Người ký Nguyễn Thế Thảo
Trích yếu Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành UBND Thành phố
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
20158191254.pdf