Thi Đua khen thưởng


Số văn bản 65/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2014
Ngày có hiệu lực 01/08/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
Cơ quan ban hành Trung ương
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm
2015819022.pdf